Języki i metody programowania - C++

Podstawowym podręcznikiem, który stanowi źródło zadań na laboratoria jest książka: „Język C++” Bjarne Stroustrupa. Lekturą uzupełniającą jest „Język C++, ćwiczenia i rozwiązania”. Wszelkie pozostałe tytuły mają charakter uzupełniający.

2008
  • Eric Brasseur, C++ tutorial for C users, 2008
  • Peter Müller, Introduction to Object-Oriented Programming Using C++, 2008
2004
  • Bjarne Stroustrup, Język C++, 2004
2001
  • David Vandevoorde, Język C++, ćwiczenia i rozwiązania, 2001
2000
  • Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition, 2000

  • user/konrad/teaching/courses/agh/cpp/about.txt