Technologie i Programowanie WWW

2008
 • Yukihiro Matsumoto David Flanagan, The Ruby Programming Language, 2008
 • David A. Black, Holzner Steven, 2008
 • Anthony Holdener, Ajax: The Definitive Guide, 2008
 • Mozilla Developer Center, Core JavaScript 1.5 Reference, 2008
 • owasp, The 10 Most Critical Web Application Security Vulnerabilities, 2008
 • @author@, Studia Informatyczne, 2008
2007
 • Thomas Heute Michael Yuan, JBox Seam : simplicity and power beyond Java EE, 2007
 • Justin Williams, Rails Solution, Ruby on Rails Made Easy, 2007
 • Andy Hunt Dave Thomas Chad Fowler, Programowanie w języku Ruby, 2007
 • Michael Morrison Danny Goodman, JavaScript Bible, 2007
2006
 • Richard Monson-Haefel Bill Burke, Enterprise JavaBeans™ 3.0, 2006
 • David A. Black, Ruby for Rails, 2006
2005
 • Adam Bochenek, Prosty Przepis na J2EE, 2005
 • Richards Norman Mark Fleury Scott Stark, JBoss 4.0: The Official Guide, 2005
2003
 • Hans Bergsten, Java Server Pages, 2003
2002
 • Wiliam Crawford Jason Hunter, Java Servlet Programowanie, 2002
 • Sun Microsystems, The J2EE Tutorial, 2002
 1. Wykład wprowadzający
  • Sprawy organizacyjne
   • Prerekwizyty
   • Założenia wykładu
   • Ramowy program zajęć
   • Przykłady projektów
   • Projekty jako prace magisterskie
   • Sposób zaliczenia projektu i wykładu
   • Obecności
   • Ocena końcowa
   • Terminy zaliczeń i egzaminów
   • Czas i miejsce spotkań
   • Strona wykładu
   • Dostęp do materiałów
   • Literatura
  • Wprowadzenie do technologii WWW
 2. Podstawy WWW
  • Historia HTTP
  • Architektura aplikacji sieciowej
  • Warstwy i modele takiej aplikacji
  • Klient, Serwer Protokół WWW
  • URL, URI
  • Dokumenty statyczne i dynamiczne
  • Wprowadzenie do HTML'a
 3. Prosta Aplikacja WWW
  • HTTP/HTML
  • Obsługa formularzy
  • Elementy formularza
  • Prosta aplikacja PHP
   • Specyfikacja
   • Projekt
   • GUI
   • Baza Danych
   • Aplikacja
 4. Język XML
  • XML
  • Zastosowania
  • Edytory
  • Struktura dokumentu XML
  • Poprawność dokumentu XML
  • Tagi i elementy XML
  • Przestrzenie nazw (Namespaces)
  • DTD
  • Walidacja dokumentu XML
  • Definiowanie DTD, elementy DTD i Atrybuty
  • XML Schema
   • Wprowadzenie do XML Schema, typy proste i złożone
 5. XML Schema (cd)
  • XML Schema
   • Liczba elementów, wartości domyślne Atrybuty
   • Restrykcje dla typów prostych, alternatywa
   • Type anonimowe, namespace'y
  • XHTML
   • Tworzenie dokumentu, walidacja
   • Struktura dokumentu, nagłówek
  • XSLT, XSL-FO
   • Dokument i transformacja
   • Instrukcja warunkowa, wartości tagów i atrybutów
 6. Java serwlets, JSP - Wprowadzenie
  • „Dynamiczne WWW”
   • Serwlety – obsługa serwletów
   • HTTP i serwlety
  • Przetwarzanie danych formularza
   • wysyłanie odpowiedzi
  • Serwlety a JSP
  • Podstawy JSP
   • strona JSP, dyrektywy JSP, deklaracje w stronach JSP
  • Cykl życia serwletu
  • Generacja HTML'a
  • Status odpowiedzi
  • Mechanizmy śledzenia sesji
 7. Java serwlets, JSP (cd)
  • Bezpieczeństwo
   • Uwierzytelnienie HTTP
   • Uwierzytelnienie oparte o formularz
   • SSL
  • Bazy Danych w aplikacji Javy
   • Połączenie do bazy danych, zapytanie
   • Transakcje
   • Connection pooling
   • Callable Statement
  • JSP – jeszcze raz
   • Dyrektywa include
   • Custom Tags
 8. J2EE / JBoss
  • J2EE – wprowadzenie
  • Warstwy J2EE
  • Prosty przykład J2EE
   • Interfejsy i implementacje
   • Deskryptory EJB
   • Uruchomienie przykładu i aplikacji klienckiej
  • Środowisko Eclipse
   • Konfiguracja
   • Tworzenie komponentu EJB
  • Komponenty stanowe i bezstanowe
 9. J2EE / JBoss (cd)
  • JBoss i baza danych
   • JFaceDBC
  • Komponenty encyjne
   • Komponenty BMP
    • Przykład komponentu BMP
   • Komponent CMP
    • Przykład komponentu CMP
  • JBoss i Seam
 10. Wprowadzenie do języka Ruby
  • Co to jest Ruby?
  • Ruby – pojecia podstawowe
  • Instrukcje sterujące
  • Bloki i metody iterujące
  • Wyjątki
  • Metody
  • Klasy, Struktury
  • Dziedziczenie
  • Moduły
 11. Ruby on Rails
  • Co to jest Rails?
  • Rails – filozofia
  • Rails – architektura
  • Prosta przykładowa aplikacja
   • Generacja i konfiguracja
   • Stworzenie Modelu
   • Stworzenie Kontrolera
   • Stworzenie Widoku
  • Walidacja formularzy
  • Śledzenie aplikacji RoR
 12. Java Script
  • Prosty skrypt JS
  • Elementy DOM
  • Elementy Java Scriptu
   • Instrukcje sterujące, kowersje typów, tablice, operacje na napisach Obiekt Math, Date, Image, Window
  • Tworzenie własnych obiektów
  • Obsługa Wyjątków, obsługa Formularza
  • Przydatne techniki
 13. Java Script i AJAX
  • Co to jest AJAX
  • AJAX – prosty przykład
  • XMLHttpRequest
  • AJAX – przykład: Name Chooser
  • AJAX podstawowe zastosowania
   • Samo odświeżająca się strona
   • GET vs. POST
  • Frameworki i zastosowania
   • Ajax & Ruby, GWT, Echo, YUI, Google Maps
 14. Funkcjonalność Serwera WWW, bezpieczeństwo aplikacji
  • Serwer Apache
   • Architektura
   • Plik konfiguracyjny httpd.conf
   • Dziennik serwera
   • Ścieżki logiczne i fizyczne
   • Dyrektywy blokowe
   • mod_ssl
  • Bezpieczeństwo aplikacji WWW
   • Atak: Path Traversal
   • Atak: SQL Injection
   • Atak: session hijak
   • Atak: DoS
 15. Wykład podsumowywujący
 • user/konrad/teaching/courses/agh/tpwww/about.txt