Algorytmy, Struktury Danych i Złożoność Obliczeniowa

2008
 • @author@, Studia Informatyczne, 2008
2004
 • Stein C. Cormen T. H., Wprowadzenie do algorytmów, 2004
2003
 • Robert Lafore, Java. Algorytmy i Struktury Danych, 2003
 • Ullman J.D. Aho A.V. Hopcroft J.E., Algorytmy i Struktury Danychy, 2003
2002
 • Donald Knuth, Sztuka programowania, 2002
2001
 • Rytter W. Banachowski L. Diks K., Algorytmy i Struktury Danych, 2001
 1. Wprowadzenie
  • Co to jest algorytm?
  • Co to jest struktura danych?
  • Rozumowanie indukcyjne
  • Dowód indukcyjny
  • Złożoność algorytmu
  • Sortowanie przez wstawianie
  • Analiza sortowania przez wstawianie
  • Notacje asymptotyczne
 2. Sortowanie, Kopiec, Rekurencja
  • Metoda „dziel i zwyciężaj”.
  • Sortowanie przez scalanie – MergeSort
  • Złożoność sortowania przez scalanie
  • Rekurencja, obliczanie złożoności rekurencyjnych, rozwiązywanie rekurencji, tw. o rekurencji uniwersalnej
  • Kopiec, własność kopca, przywracanie własności kopca, budowanie kopca
  • Analiza algorytmów kopcowych
  • Sortowanie kopcowe, Kolejki priorytetowe
 3. Kolejki priorytetowe, Quicksort, Sortowanie w czasie liniowym
  • Kolejki priorytetowe
  • Operacje kopca
  • Implementacja kolejek priorytetowych
  • Sortowanie szybkie (Quicksort)
   • algorytm
   • analiza Quicksortu
  • Model Drzewa Decyzyjnego alg. Sortowania
  • Sortowanie przez zliczanie, sortowanie pozycyjne, sortowanie kubełkowe
  • Zbiory dynamiczne, Stos, Lista
 4. Struktury danych, Stos, Kolejka, Lista, Drzewa BST i RB
  • Zbiory dynamiczne
  • Stos
  • Kolejka
  • Lista
  • Drzewo BST
   • operacje przeglądania, wyszukiwania, usuwania
   • złożoność operacji na drzewie BST
  • Drzewa dobrze wyważone
   • Drzewo czerwono-czarne (Drzewo RB)
    • wstawianie do drzewa RB
 5. Listy przeskakiwania, Tablice haszujące, Statystyki pozycyjne
  • Skip lists (listy przeskakiwania)
  • Tablice haszujące
   • adresowanie bezpośrednie
   • adresowanie otwarte
    • adresowanie liniowe, kwadratowe, podwójne
  • implementacja listowa, rozwiązywanie kolizji
  • Funkcja haszująca
  • Statystyki pozycyjne
   • problem selekcji, selekcja w pesymistycznym czasie liniowym
   • dynamiczne statystyki pozycyjne
 6. Dynamiczne statystyki pozycyjne, drzewa przedziałowe, grafy
  • Dynamiczne statystyki pozycyjne
   • wyznaczanie elementu o zadanej randze
   • rotacja w drzewie dynamicznych statystyk pozycyjnych
  • Drzewa przedziałowe
   • rotacja w drzewie przedziałowym
   • poszukiwanie przedziału w drzewie przedziałowym
  • Grafy
   • reprezentacja grafu – macierz sąsiedztwa, listy sąsiedztwa
   • przeszukiwanie grafu – algorytm BFS
 7. Grafy, DFS, drzewo rozpinające grafu, sortowanie topologiczne
  • Algorytmy grafowe
   • Przeszukiwanie grafu
    • BFS, DFS
    • tworzenie drzewa rozpinającego
    • klasyfikacja krawędzi
     • krawędź w przód, krawędź poprzeczna, krawędź wsteczna, krawędź drzewowa
  • Skierowany Graf Acykliczny
   • sortowanie topologiczne
    • własności sortowania topologicznego
 8. Algorytmy grafowe, poszukiwanie minimalnych ścieżek
  • Minimalne drzewo rozpinające
  • Obserwacja – struktura optymalna składa się z optymalnych pod-struktur
  • Algorytm Prima poszukiwania minimalnego drzewa rozpinającego
  • Poszukiwanie minimalnych ścieżek w dowolnym grafie skierowanym – algorytm Forda Bellmana
  • Wersja algorytmu Forda-Bellmana dla skierowanych grafów acyklicznych
  • Poszukiwanie najkrótszych ścieżek w grafie o nieujemnych wagach krawędzi – algorytm Dijkstry
 9. Algorytmy grafowe, metoda kosztu zamortyzowanego
  • Algorytm Dijkstry
   • działanie, złożoność, poprawność
  • Drzewa rozpinające
   • algorytm Kruskala
   • poprawność algorytmu Kruskala
  • Problem najkrótszych ścieżek między każdą parą wierzchołków w grafie
   • algorytm Warshala-Floyda
  • Analiza kosztu zamortyzowanego
   • tablice dynamiczne
   • analiza metodą kosztu sumarycznego
   • analiza metodą księgowania
 10. Sieci przepływowe, algorytmy wyszukiwania wzorca
  • Sieci przepływowe
   • algorytm Forda-Fulkersona, sieć residualna, ścieżka powiększająca, funkcja przepływu
   • minimalny przekrój, maksymalny przepływ
  • Maksymalne skojarzenia w grafach dwudzielnych
   • sprowadzenie do problemu sieci przepływowej
  • Wyszukiwanie wzorca w tekście
   • algorytm „naiwny”, algorytm Rabina-Karpa,
   • automaty skończenie stanowe - wprowadzenie do KMP
 11. Algorytmy tekstowe
  • Wyszukiwanie wzorca
   • automaty skończenie stanowe
   • wyszukiwanie wzorca w tekście za pomocą automatu
   • algorytm KMP (redukcja funkcji przejść do tablicy)
   • algorytm Boyera-Moore'a
    • heurystyki
     • niezgodności
     • dobrego sufiksu
 12. Kompresja tekstów, Algorytmy równoległe
  • Kompresja tekstów
   • teoria informacji – miara entropii Shannona
   • Kodowanie Huffmana
    • algorytm tworzenia kodowania
   • Kompresja LZW
  • Algorytmy równoległe
   • taksonomia systemów równoległych Flynn'a
   • architektury równoległe
  • model PRAM
   • EREW, CREW, ERCW, CRCW
  • przykłady algorytmów równoległych
   • trójkąt Pascala, wyszukiwanie minimum, statystyki pozycyjne, ustalanie rangi elementu w liście
 13. Algorytmy geometryczne
  • podstawowe pojęcia
  • określanie położenia punktów względem siebie
  • problem przecinania się dwóch odcinków
  • techniki konstrukcji algorytmów geometrycznych
  • problem znajdowania otoczki wypukłej zbioru punktów
  • algorytm Grahama znajdowania otoczki wypukłej zbioru punktów
  • szukanie przecinających się odcinków w zbiorze odcinków
  • algorytm wyszukiwania przecinających się odcinków metodą zamiatania
  • problem znajdowania najmniej odległej pary punktów w zbiorze
   • algorytm metodą „dziel i zwyciężaj”
 14. Wykład podsumowywujący
 • user/konrad/teaching/courses/wish/aizo/about.txt