Programowanie obiektowe (C++)

2008
 • Eric Brasseur, C++ tutorial for C users, 2008
 • Peter Müller, Introduction to Object-Oriented Programming Using C++, 2008
2004
 • Bjarne Stroustrup, Język C++, 2004
2001
 • David Vandevoorde, Język C++, ćwiczenia i rozwiązania, 2001
2000
 • Bruce Eckel, Thinking in C++ 2nd Edition, 2000
 1. Programowanie obiektowe
  • Podejścia do programowania
  • Obiekty - stan i zachowanie
  • Własności języków obiektowych
  • Klasa, Obiekt, Klasa abstrakcyjna
  • Zależności pomiędzy klasami
  • Zawieranie, Używanie, Dziedziczenie
  • Kompilacja i łączenie kodu
 2. Proste I/O
  • Kompilacja
  • Arytmetyka komputera
  • Komentarze
  • Przepływ sterowania
  • Konstrukcja if
  • Pętle
  • Switch - case
  • Typy liczbowe
 3. Makra i Funkcje
  • Dyrektywy preprocesora
  • Makra
  • Konwersja typów
  • Asercja
  • Tablice jedno i dwuwymiarowe
  • Operator sizeof()
  • Funkcje
   • parametry, prototyp funkcji, dyrektywa inline
  • Namespace
  • Operator przecinka
 4. Wskaźniki, Referencje, Napisy
  • wskaźnik, wskaźnik NULL
  • parametr funkcji typu const
  • referncja
  • dynamiczna alokacja pamięci
  • tablice wskaźników
  • operacje na napisach (C-Style)
  • konwersja typów
  • wycieki pamięci
 5. Struktura, Klasa, Lista, Drzewo BST
  • Konwersja (xxxxx_cast)
  • Wycieki pamięci
  • Zasięg zmiennych
  • Łączenie zewnętrzne
  • Struktura
  • Lista wiązana, drzewo binarne w C++
  • Unia
  • Klasa i Obiekt
  • Konstruktor i Destruktor
 6. Operator this, Przeciążanie operatorów, dziedziczenie
  • Operator this
  • Łączenie wywołań
  • Przeciążanie funkcji
  • Przeciążanie operatorów
  • Definiowanie funkcji operatorowych
  • Operatory rzutujące
  • Dziedziczenie - podstawy
 7. Dziedziczenie, polimorfizm, funkcje wirtualne
  • Konstrukcja i destrukcja obiektów
  • Dziedziczenie, wielokrotne dziedziczenie
  • Dziedziczenie wirtualne
  • Funkcje wirtualne
  • Destruktor wirtualny
  • Polimorfizm i typy: wskaźnikowy i referencyjny
  • Funkcje i klasy czysto wirtualne
  • Interfejs, dynamic_cast
  • Dziedziczenie vs. Kompozycja
 8. Obsługa wyjątków
  • Co to jest wyjątek
  • Zgłaszanie i obsługa wyjątków
  • Wyjątki nieobsłużone
  • Obsługa zakończenia
  • Wskaźnik do funkcji
  • Procedury obsługi, przekazywanie wyjątku
  • Wyjątek a konstruktor i destruktor
  • Specyfikacja wyjątków, hierarchia wyjątków
 9. Struktury w C++
  • Struktury danych a wydajność algorytmów
  • Notacje i złożoności
  • Tablice, lista pojedynczo i podwójnie wiązana
  • implementacja, wydajność
  • Kolejka i Stos
  • Inteligentny wskaźnik
   • implementacja i użycie
  • typedef, register, volatile, go to, string (STL)
 10. Szablony (ang. Templates)
  • Po co pisać szablony?
  • Szablony funkcji, użycie szablonów
  • Parametry szablonu
  • Jawna specyfikacja parametrów szablonu
  • Specjalizacje szablonów
  • Przeciążenie szablonu funkcji
  • Funkcja jako parametr szablonu
  • Szablony i kompilacja
  • Szablony klas
  • Inteligentny wskaźnik jako szablon
  • std::string też jest szablonem
 11. Klasy i Szablony
  • Strumienie napisowe
  • Wskaźniki do pól i metod
  • Klasy zagnieżdżone
  • Dziedziczenie szablonów
  • Zagnieżdżone klasy szablonów
  • „„dziedziczenie”” parametrów szablonu przez klasę zagnieżdżoną po klasie okalającej
  • „„Szablon w szablonie””
  • Wykorzystanie szablonów i klas zagnieżdżonych
 12. Biblioteka standardowa STL - kontenery
  • Biblioteka STL
  • Rodzaje kontenerów
  • Kolekcje, wymagania, koncepty
  • Rozmiar kontenera
  • Iteratory, iteracja po kolekcji
  • Wspólna definicja typów
  • std::vector
   • specjalizacja vector<bool>
  • std::enque
  • std::list
 13. Biblioteka standardowa STL - iteratory, kontenery, obiekty funkcyjne
  • Iterator
  • Rodzaje iteratorów
   • wejściowe, wyjściowe, “do przodu”, dwukierunkowe, swobodnego dostępu
  • Dodatkowa funkcjonalność iteratorów
  • Kontenery asocjacyjne
   • set, multiset, map, multimap, tablica asocjacyjna
  • Kryteria sortowania
  • Inne kontenery, stos, kolejka, kolejka priorytetowa, bitset
  • Obiekty funkcyjne
 14. Wykład podsumowywujący cz. 1
 15. Wykład podsumowywujący cz. 2
  • C++ - trędy i perspektywy
 • user/konrad/teaching/courses/wsh/cpp/about.txt