Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Strona główna
Hobby
Links
Email
Pictures
Email
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Wyślij e-mail
Dr hab. inż. Wojciech Suwała prof. AGH pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się matematycznym modelowaniem systemów paliwowo - energetycznych oraz ekonomiką sektora energetycznego. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii.

Obecnie przebywa w EC JRC Institute for Prospective
Technological Studies (Hiszpania).

Konsultacje: pokój 132
Godziny: brak
Pracownicy Katedry

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki jest kierownikiem Katedry Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się ekonomiką surowców energetycznych, zagadnieniami kompleksowego ich wykorzystania, a także zagadnieniami dotyczącymi gospodarki paliwami i energią. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilkunastu monografii z zakresu szeroko pojętej gospodarki
paliwami i energią.

Konsultacje: pokój 132

poniedziałek 16.30-18.00, wtorek 7.30-9.00,
czwartek 16.00-17.00Dr inż. Tadeusz Olkuski jest adiunktem w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Górniczej w Paryżu. Zajmuje się szeroko pojętą gospodarką paliwami i energią oraz ochroną środowiska. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym pięciu monografii.

Konsultacje: pokój 130
Godziny: poniedziałek 10.00-12.00, czwartek 10.00-12.00
Dr inż. Artur Skoczek jest adiunktem w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest absolwentem wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektrotechniki tej samej uczelni. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii ogniw fotowoltaicznych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań.

Obecnie przebywa w EC JRC Institute Environment and Sustainability JRC
Mgr inż. Justyna Pyssa pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się problematyką związaną z gospodarką odpadami – szczególnie odpadami niebezpiecznymi oraz szeroko pojętą ochroną środowiska. Jest autorką lub współautorką licznych artykułów naukowych.

Konsultacje: pokój 133
Godziny: poniedziałek 11.45-12.45, wtorek 9.00-11.00

Mgr inż. Tomasz Mirowski jest asystentem w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się proble-matyką związaną z rynkami energii elektrycznej oraz odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności biomasą. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji, w tym czterech referatów opublikowanych za granicą.

Konsultacje: pokój 133
Godziny: poniedziałek 11.00-13.00, wtorek 9.00-10.00

Mgr inż. Adam Szurlej jest asystentem w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się problematyką związaną z gospodarką paliwami i energią (gaz ziemny, ropa naftowa), a także odnawialnymi źródłami energii. Jest autorem lub współautorem kilkunastu artykułów naukowych i referatów na midzynarodowe konferencje.

Konsultacje: pokój 130
Godziny: wtorek 15.00-17.00, piątek 8.30-10.30

Katedra Polityki Energetycznej