User Tools

Site Tools


main:cv

Curriculum Vitae

Dane osobowe

Imię i nazwisko: Antoni Ligęza
Tytuł zawodowy: Prof. dr hab. inż.
Telefon: on request
Telefon kom.: on request
e-mail: ligeza [AT] agh.edu.pl

Zatrudnienie

Katedra Informatyki Stosowanej http://www.kis.agh.edu.pl/
Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB)
http://www.eaiib.agh.edu.pl/
Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) http://www.agh.edu.pl/
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Telefon: +48 12 617 28 49
Fax:
Stanowisko: profesor zwyczajny (od 1.01.2010)
Zespół GEIST: http://geist.agh.edu.pl
Strona domowa: http://home.agh.edu.pl/~ligeza/wiki
http://home.agh.edu.pl/~ligeza
Ponadto: PWSZ w Tarnowie

Aktualne funkcje

 • Prodziekan Wydziału EAIiIB ds. Nauki,
 • Konsultatnt zespołu badawczego GEIST AGH: http://geist.agh.edu.pl
 • Vice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (od 2009):http://pssi.agh.edu.pl
 • Kierownik samodzielnego zespołu w międzynarodowym programie EU FP7 INDECT (2009-2014)
 • Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020
 • Ekspert/recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki
 • Członek Sekcji Systemów Inteligentnych Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
 • Członek Komitetu Programowego czasopisma Computer Science
 • Członek Rady Wydziału EAIiE AGH

Funkcje zakończone

 • Kierownik Projektu Naukowego MNiSZ BimLoq (2010-2012)
 • Wykonawca projektu ReBit (system zarządzania)
 • Wykonawca Projektu MNiSW BIRDSMOND
 • Członek Komitetu Doradców Prezesa Rady Ministrów RP (2007)
 • Kierownik Grantu MNiSW HeKatE (2007-2009).
 • Główny wykonawca Grantu MNiSW ALDIAG (2005-2007).
 • Główny wykonawca Grantu MNiSW ADDER (2004-2006).
 • Kierownik Grantu MNiSW Regulus (1999-2002).

Wybrane opracowania

 1. A.Ligęza: Logical Foundations for Rule-Based Systems. Springer, 2006.
 2. J.Duda, A. Jajszczyk, A. Ligęza: Uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne informatyzacji Państwa w Latach 2007-2013 oraz wskazane kierunki działań. Materiał pomocniczy do prac nad projektem dokumentu rządowego nt. Strategii Informatyzacji Polski w latach 2007-2013
 3. Wprowadzenie do problematyki jakości oprogramowania. Normy ISO 9000 i programy jakości. Tłumaczenie książki R. Fleurquin i G. Motet.

Członek organizacji

 • IEEE Computer Society
 • ACM

Nagrody/odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (1999)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001)
 • Nagroda indywidualna Ministra Nauki (2006)
 • Nagroda zespołowa Ministra Nauki (2004)

Wykształcenie

1980 mgr inż. elektronik, s. automatyka (EAIiE, AGH)
1983 dr nauk technicznych (EAIiE, AGH)
1994 dr habilitowany, informatyka (EAIiE, AGH)
2006 tytuł profesora nauk technicznych (EAIiE, AGH; Prezydent RP)

Inne

 • 2001: szkolenie z zakresu inżynierii oprogramowania PTI
 • Oracle (Cyfronet)
 • DB2 (IBM)
 • HTML (CEL AGH)

Specjalizacja naukowa

 • inżynieria wiedzy,
 • sztuczna inteligencja,
 • systemy regułowe,
 • systemy z bazą wiedzy,
 • diagnostyka techniczna,
 • logika, programowanie logiczne

Specjalizacja dydaktyczna

 • bazy danych,
 • programowanie logiczne, Prolog,
 • inżynieria wiedzy,
 • diagnostyka techniczna,
 • projektowanie baz danych.

Narzędzia informatyczne

 • Systemy bazodanowe, SQL,
 • Prolog,
 • LaTeX,
 • Unix/Linux/Windows (użytkownik)

Doświadczenia zagraniczne

1988 Technical University of Lyngby Dania (4 mies.)
1992 LAAS du CNRS, Tuluza, Francja (6 mies.)
1994 Universite de Nancy I, Nancy, Francja
1995 Univeristy of Balearic Islands, Hiszpania (1 mies.)
1996 LAAS du CNRS, Tuluza, Francja (6 mies.)
1996 Univeristy of Balearic Islands, Hiszpania (2 mies.)
1997 University of Girona, Hiszpania (6 mies.)
1998 University of Girona, Hiszpania (1 mies)
2004 University of Caen, Francja (1 mies.)
2005 University of Caen, Francja (1 mies)
2005 Univeristy of Balearic Islands, Hiszpania (1 mies.)
2007 University of Caen, Francja (1 mies)

Języki obce

 • angielski (biegle w mowie i piśmie),
 • francuski (praktycznie),
 • rosyjski (praktycznie),
 • niemiecki (podstawy),
 • hiszpański (podstawy).

Publikacje

ok. 300 publikacji naukowych, w tym większość w obiegu międzynarodowym
Wykaz BG AGH: BG AGH

Promotorstwo

prace doktorskie 6
prace magisterskie ok. 200
prace inżynierskie ok. 100
prace licencjackie ok. 50

Status rodzinny

żonaty, Żona Ewa, od 1980
córki: Magdalena (ur. 1982) i Marianna (ur. 1982), bliźniaczki

Zainteresowania

 • problematyka bezpieczeństwa i katastrof,
 • sztuki walki,
 • turystyka i podróże,
 • rozwiązywanie problemów,
 • analiza systemowa,
 • metody wnioskowania.
main/cv.txt · Last modified: 2022/01/17 18:29 (external edit)