Professor Janina Molenda

UMM Home Page

Department of Hydrogen Energy
Faculty of Energy and Fuels
AGH University of Science and Technology
al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland


List of recent publications    Projects    Supervised PhD theses    Book chapters    Patents   

Contact
 LIST OF PROJECTS:

 1. "Wysokoentropowe tlenki warstwowe dla elektrochemicznego magazynowania energii",
  finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2019/33/B/ST8/00196 ,
  okres realizacji: 2020-2023,
  budżet: 1 179 800 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
 2. "Opracowanie materiałów anodowych nowejgeneracji opartych na kompozytach Sb/C, Si/Coraz Sb-Si/C dla ogniw typu Na-ion",
  finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, projekt PRELUDIUM BIS nr 2019/35/O/ST8/01799 ,
  okres realizacji: 2020-2024,
  budżet: 532 800 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
 3. "Inżynieria stanów elektronowych nowym podejsciem w projektowaniu materiałów dla ogniw Na-ion dla wielkoskalowych magazynów energii",
  finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2016/23/B/ST8/00199,
  okres realizacji: 2017-2020,
  budżet: 1 290 600 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda
 4. "Elektronowy aspekt ograniczonej stabilności tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion - przyczyny i wyzwania",
  finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, projekt OPUS nr 2015/19/B/ST8/00856,
  okres realizacji: 2016-2019,
  budżet: 991 400 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 5. "Materiały Katodowe dla Akumulatorów Li-ion Batteries do Stosowania w Samochodach Elektrycznych (LiBEV)
  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, LiBEV
  okres realizacji: 2013-2015,
  wartość współfinansowania: 478 461 CHF
 6. "New tool for designing functional materials for Li-ion batteries",
  finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, projekt MAESTRO nr 2015/19/B/ST8/00856,
  okres realizacji: 2012 - 2015,
  budżet: 1 950 000 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 7. "Nowa generacja ogniw litowych na bazie przewodzącego fosfooliwinu",
  finansowanie: Unia Europejska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME),
  okres realizacji: 2010 - 2013,
  budżet: 1 950 000 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 8. "Badania, wytwarzanie, charakteryzacja i testowanie materiałów do produkcji stosu ogniw paliwowych SOFC",
  finansowanie: "IT-SOFC" – NCBR Projekt strategiczny "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"; Zadanie badawcze nr 4/etap 41,
  okres realizacji: 2010 - 2012,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 9. "Protonowo przewodzące membrany ceramiczne dla reaktorów konwersji dwutlenku węgla",
  grant N N507 354535 2011, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2008 - 2011,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 10. "Investigation, Development and Applications of Rechargeable Thin Film Microbatteries for Microelectronics",
  finansowanie: grant SINGAPUR/99/2007
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 11. "Odwracalne ogniwa litowe z kompozytową katodą na bazie fosfooliwinu",
  finansowanie: grant N507 087 32/2434, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 12. "Materiały do konstrukcji wysokotemperaturowych ogniw paliwowych",
  finansowanie: R15 019 02, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 13. "Kompozytowe katody dla ogniw paliwowych IT-SOFC",
  finansowanie: grant N N507 1573 33, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 14. "Opracowanie elektrolitu stałego na bazie CeO2 dla ogniw paliwowych typu IT-SOFC, stabilnego w atmosferach redukcyjnych",
  finansowanie: grant N N507 4441 33, AGH Kraków
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 15. "Materiały gradientowe dla ogniw typu SOFC",
  finansowanie: grant PBZ-KBN-100/1/3/2004, AGH Kraków
  okres realizacji: 2007 - 2009,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 16. "Opracowanie materiału katodowego o strukturze perowskitu z układu LnMeO3 (Ln - La, Sr; Me – Fe, Co, Ni) dla ogniw paliwowych IT-SOFC",
  finansowanie: grant KBN 3 T08A 013 26, AGH Kraków
  okres realizacji: 2004 - 2006,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 17. "Nowa generacja materiałów katodowych dla akumulatorów litowych - elektronowo przewodzące fosfooliwiny LiFePO4",
  finansowanie: grant KBN 4 T08A 020 25, AGH Kraków
  okres realizacji: 2003 - 2006,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 18. "Warstwowy LiMnO2 - nowy materiał katodowy dla 4 V akumulatorów litowych o wysokiej gęstości energii",
  finansowanie: grant KBN 4 T08A 031 24, AGH Kraków
  okres realizacji: 2003 - 2005,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 19. "Nanomateriały ceramiczne do wytwarzania baterii litowych wielokrotnego ładowania",
  finansowanie: grant KBN 013 T08 12, AGH Kraków
  okres realizacji: 2003 - 2005,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 20. "Zastosowanie spinelu manganowego do 3V akumulatorów litowych",
  grant KBN 7 T08A 073 19, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2000 - 2002,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.
 21. "Opracowanie materiału katodowego LiMxMn2-xO4(M – Cr, Fe, Co, Ni, Cu) dla odwracalnych ogniw litowych",
  ggrant KBN 7T08A 049 18, AGH Kraków,
  okres realizacji: 2000 - 2002,
  kierownik: prof. dr hab. inż. Janina Molenda.