Tematyka prac badawczych

 • Metody formalne: język modelowania Alvis, sieci Petriego, algebry procesów.
 • Modelowanie i analiza systemów współbieżnych z wykorzystaniem metod formalnych.
 • Modelowanie i analiza systemów czasu rzeczywistego z wykorzystaniem metod formalnych.
 • Wykorzystanie metod formalnych do analizy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Aktualnie realizowane projekty - fm.kis.agh.edu.pl

Więcej informacji o projektach realizowanych pod moim kierunkiem, jak również aktualne wersje wytworzonego oprogramowania, można znaleźć na stronie http://fm.kis.agh.edu.pl.

Prace doktorskie realizowane pod moim kierunkiem

Zakończone przewody doktorskie

 1. Piotr Matyasik Modelowanie i analiza systemów wbudowanych z zastosowaniem algebry procesów XCCS - praca obroniona 28.10.2009 na Wydziale EAIiE AGH.
 2. Krzysztof Balicki Formalny opis hierarchicznej wizualnej algebry procesów XCCS - praca obroniona 28.11.2013 na Wydziale EAIiIB AGH.
 3. Bartosz Jasiul Modeling of Selected Cyber Threats with Ontology and Petri Nets - praca obroniona 17.01.2014 na Wydziale EAIiIB AGH.
 4. Wojciech Szmuc Modelowanie wybranych diagramów języka UML 2.0 z zastosowaniem kolorowanych sieci Petriego - praca obroniona 05.02.2015 na Wydziale EAIiIB AGH.
 5. Przemysław Bereziński Detekcja anomalii w ruchu sieciowym z wykorzystaniem miar entropijnych - praca obroniona 25.11.2015 na Wydziale EAIiIB AGH. Rozprawa otrzymała wyróżnienie.
 6. Jarosław Baniewicz Metody formalnej analizy systemów wbudowanych czasu rzeczywistego - praca obroniona 02.07.2018 na Wydziale EAIiIB AGH.
 7. Jerzy Biernacki Zastosowanie paradygmatu funkcyjnego do formalnej analizy systemów modelowanych w języku Alvis - praca obroniona 10.11.2020. Stopień nadany przez Radę Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja AGH.
 8. Michał Wypych Metody generowania etykietowanych systemów przejść dla języka Alvis - praca obroniona 04.02.2022. Stopień nadany przez Radę Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja AGH.

Przewody doktorskie w toku

 1. Bartosz Kowalik Zastosowanie metod eksploracji danych do diagnostyki pracy samochodu w czasie rzeczywistym - otwarty przewód doktorski na Wydziale EAIiIB AGH.
 2. Łukasz Podolski Metody analizy i symulacji systemów czasu rzeczywistego rozwijanych w środowisku Alvis - otwarty przewód doktorski na Wydziale EAIiIB AGH.