Rekrutacja na kursy doszkalające z zakresu hydrauliki siłowej, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

Napęd i sterowanie hydrostatyczne

Zakres tematyczny kursu dokształcającego obejmuje min.: omówienie podstawowych praw fizycznych napędu i sterowania hydrostatycznego, wyjaśnienie budowy oraz zasady działania elementów i układów hydrostatycznych, zagadnienia filtracji i doboru cieczy roboczych do układu hydrostatycznego. Pomiary wielkości fizycznych w układach hydrostatycznych, zastawienie podstawowych układów hydrostatycznych na stanowiskach montażowych. Kontrolę działania układów

Szczegółowy plan kursu

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

Zakres tematyczny kursu obejmuje min.: omówienie budowy i zasady działania wybranych stacjonarnych i mobilnych układów hydrostatycznych. Przykłady serwomechanizmów maszyn. Omówienie hydraulicznych układów energooszczędnych. Ćwiczenia praktyczne polegające na zestawieniu i uruchomieniu wybranych układów na specjalistycznych stanowiskach montażowych. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych obejmujące min. eksploatację przekładni hydrostatycznych i pomp wyporowych.

Szczegółowy plan kursu

Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym

Zakres tematyczny kursu obejmuje: budowę i zasadę działania zaworów proporcjonalnych i serwozwarów stosowanych w układach hydrostatycznych. Podstawowe układy sterowania i regulacji w technice proporcjonalnej i serwozaworowej. Wzmacniacze oraz przetworniki pomiarowe wykorzystywane w układach regulacji i sterowania. Podstawy projektowania układów hydrostatycznych z zastosowaniem zaworów proporcjonalne i serwozaworów.

Szczegółowy plan kursu