Prodziekan ds. Studenckich

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw

* Assistant Professor
* Deputy Dean of Student Affairs

AGH University of Science and Technology
Faculty of Energy and Fuels

Ja