Strona grupy badawczej prof. Jerzego F. JanikaProf. dr hab. Jerzy F. JANIK

Curriculum vitae

Miejsce pracy:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Energetyki i Paliw
B-3, pok. 310
Tel.: (012)617 2577
E-mail: janikj@agh.edu.pl

Dziedzina i specjalności naukowe: chemia nieorganiczna i metaloorganiczna, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, energochemiczne przetwórstwo węgla

Uwarunkowania dotyczące działalności naukowej


Bieżąca działalność naukowa:

Dydaktyka:

Kierownik ostatnio realizowanych grantów Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN):

  • "Badania śladu tlenowego i jego znaczenia w półprzewodnikowym kesterycie Cu2ZnSnS4 dla nowej generacji ogniw fotowoltaicznych" – NCN, nr 2020/37/B/ST5/00151 (2021-2023)
  • "Badania mechanizmu bezdodatkowego spiekania nanoproszków azotków metalicznych – od syntezy do kompozytowej nanoceramiki"; NCN, nr 2017/25/B/ST5/01032 (2018-2020)
  • "Proste rozwiązanie dla ważnych półprzewodnikowych nanokrystalicznych azotków GaN i InN o kontrolowanej politypii: wykorzystanie uwarunkowań topochemicznych i termodynamicznych"; NCN, nr 2013/09/B/ST5/01223 (2014-2016)
  • "Nanomateriałowe podejście do walidacji teorii dla rozcieńczonych półprzewodników magnetycznych na osnowie azotku galu"; NCN, nr 2011/01/B/ST5/06592 (2012-2014)
  • "Porowate formy nanokrystalicznych proszków i ceramiki azotku galu GaN dla nowoczesnych zastosowań w ceramice i elektronice"; MNiSW, nr N N507 443534 (2008-2010)
  • "Wytwarzanie proszkowych oraz zwartych mechanicznie form materiałowych nanokrystalicznego azotku galu - GaN"; MNiSW, nr 3 T08D 043 26 (2004-2006)

     Publikacje  (baza danych AGH od 1999 roku)                        Ważniejsze publikacje