Aktualności

Projekt MISTRAL należy do klastra METEOR, grupy pięciu projektów programu „Horyzont Europa” badających wpływ czynników stresogennych środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie powietrza i hałas oraz chemikalia, na zdrowie, a także powiązane koszty społeczno-ekonomiczne. Razem projekty te przedstawiają szczegółowy obraz wpływu środowiska na zdrowie i sugerują zalecenia dotyczące polityki, mającej na celu ochronę zdrowia ludzi i planety.

Projekt MISTRAL w pigułce