Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.

Galileusz

ZACZYNAJMY