zajęcia dydaktyczne


propozycje tematów prac doktorskich

Heterostruktury półprzewodnikowe dla zastosowań fotochemicznych

Projektowanie elektrod na bazie związków metali przejściowych do zastosowań elektrochemicznych


tutoring

w obszarze: fotokataliza, fotoelektrochemia, fotochemia, energia słoneczna, chemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, właściwości optyczne materiałów, poszukiwanie informacji w czasopismach naukowych, przygotowanie do pisania prac dyplomowych i naukowychpropozycje tematów projektów inżynierskich na rok 2023/2024

Synteza i charakteryzacja materiałów dla ogniw fotowoltaicznych

Badanie właściwości optycznych złączy wąsko- i szerokopasmowych nanometrycznych półprzewodników

Optymalizacja właściwości nanometrycznych fotoaktywnych heterostruktur półprzewodnikowych


propozycje tematów prac magisterskich na rok 2023/2024

Właściwości układów fotoaktywnych dla reakcji redoks