M.S. Theses and Eng. Projects

For students interested in preparing their theses or final projects under my supervision, I enlist the topics interesting to me:

 • Software defined networking
 • Network function virtualization
 • Distributed systems: clouds, grids
 • Network management: design and techno-economical problems
 • IT risk management: security and reliability
 • Error-control coding

All theses and projects supervised by me are required to be edited using LaTeX.

I prefer when a person willing to prepare a thesis under my supervision, proposes her/his own theme.

Additional info on theses supervised by me can be found at Google Docs [in Polish].

Engineering theses supervised by me:

 • Dorota Święch, “Implementation of a VPN Tunnel” (January 2018)
 • Grzegorz Gądek, “Opracowanie i wykonanie kodeka wybranego kodu przestrzenno-czasowego” (January 2018)
 • Miłosz Śliwiński, “Implementation of a Human Resources System” (January 2018)
 • Paulina Poprawa, “Opracowanie i wykonanie kodeka turbokodu” (January 2018)
 • Michał Wnękowicz, “Analysis of Mitigation Against Attacks Directed Towards Web Applications” (January 2018)
 • Marcin Sobczyk, „Implementacja w programie Matlab kodera i dekodera LDPC” (March 2017)
 • Piotr Wierzbicki, „Implementacja w języku C++ kodera i dekodera kodu Reeda-Solomona RS(120, 110)” (January 2017)
 • Piotr Kaleta, “Implementation of Database Recovery Mechanisms in Cluster Environments” (January 2016)
 • Piotr Jaglarz, „Opracowanie symulatora niezawodnej sieci szkieletowej oszczędzającej energię” (January 2016)
 • Maciej Koper, “Implementation of Computer Network” (January 2016)
 • Igor Lalik, „Łączna implementacja modulacji OFDM i turbokodowania” (January 2016)
 • Bartosz Mochocki, “Fault Resilience in Cloud Systems” (July 2015)
 • Mateusz Trójczak, “Behaviour of Cloud Systems in Failure Situations” (July 2015)
 • Jakub Oleszczak, “Networking Reliability of Cloud Systems” (February 2015)
 • Maciej Martinek, „Symulator mechanizmów niezawodności w sieciach oszczędzających energię” (January 2014)
 • Maciej Bieniasz, „Projekt samochodu ze sterowaniem opartym na mikroprocesorze Atmega16 z wykorzystaniem serwomechanizmów” (January 2013)
 • Piotr Filip, „Aplikacja P2P do obsługi wideokonferencji” (January 2012)
 • Maciej Witowski, „Analiza laboratoryjna mechanizmów zapewniania niezawodności w sieciach MPLS” (January 2012)
 • Jan Musiał, “P2P Streaming Application based on a Mesh Structure” (January 2012)
 • Paweł Kazirodek, „Zjawisko degradacji sieci optycznej na przykładzie światłowodu zainstalowanego w przewodzie odgromowym linii elektroenergetycznej” (January 2012)
 • Paweł Kasperowicz, „System replikacji dla sieci Chord” (January 2011)

Master’s theses supervised by me:

 • Faysal Marzuk, “Optimization of Management in Fog Computing Systems” (September 2017)
 • Piotr Jaglarz, “Optymalizacja zasobów sieci sterowanych programowo SDN” (September 2017)
 • Filip Osuch, “Implementacja dekodera turbokodów na karcie graficznej w środowisku CUDA” (September 2017)
 • Josep Altisent Granados, “Risk Management of Resilient WiFi Networks” (September 2015)
 • Maciej Kędzior, “Analysis of convergence times for multicast transmissions inside LAN/WAN networks” (July 2015)
 • Piotr Pietras, „Bezpieczeństwo w sieciach przemysłowych” (09.12.2014)
 • Francisco Miguel Ocana Roldan, “Design of Services in Commercial Reliable Networks Based on Risk Management” (18.07.2014)
 • Andrzej Sienkiewicz, „Zdecentralizowana aplikacja protokołu SIP w oparciu o sieci partnerskie” (03.10.2012)
 • Paweł Szkamruk, „Czas życia węzłów w sieciach partnerskich” (03.10.2012)
 • Ewelina Augustyn, „Gry internetowe oparte na sieciach partnerskich” (10.07.2012)
 • Daniel Palacz, „Systemy wykrywania położenia węzłów w sieci Internet” (10.07.2012)
 • Damian Domagała, „Implementacja MC-Protocol w softPLC TwinCAT firmy Beckhoff w celu komunikacji ze sterownikiem Motion Q170MCPU firmy Mitsubishi Automation” (10.07.2012)
 • Piotr Miksiewicz, „Systemy reputacji dla sieci partnerskich” (31.05.2012)
 • Michał Rachtan, „Rozpoznawanie ruchu związanego ze strumieniowymi sieciami partnerskimi” (28.09.2011)
 • Jakub Szmyd, „Niezawodność strumieniowych sieci partnerskich” (15.07.2011)
 • Paweł Rabiej, „Relacja między Quality of Service i Quality of Experience w kontekście sieci partnerskich” (13.12.2010)
 • Paweł Płaszczyca, „Rozpoznawanie klientów w sieciach partnerskich” (13.12.2010)
 • Sławomir Jabs, „Zoptymalizowane projektowanie odpornych na uszkodzenia bezprzewodowych sieci sensorowych” (12.07.2010)
 • Rafał Czubak, Michał Hajduk, „Implementation of VoIP Gateway with PBX Functionality on FreeBSD-Controlled Embedded System” (12.07.2010)
 • Anna Latała, „Analiza koncepcji Net Neutrality w kontekście sterowania ruchem pochodzącym z aplikacji peer-to-peer” (12.07.2010)
 • Michał Wojnarowski, „Modelowanie aspektów niezawodnościowych sieci typu grid” (09.06.2010)
 • Szymon Wieloch, „Metody zapewniania niezawodności dla sieci tolerujących opóźnienia i przerwania” (19.03.2010)
 • Anna Szetela, „Analiza teoretyczna metod wznawiania pracy dla aplikacji związanych z sieciami nakładkowymi” (03.03.2010)
 • Łukasz Szczerba, „Gwarantowanie jakości dla aplikacji związanych z sieciami partnerskimi” (18.12.2009)
 • Marcin Brus, „Rozwiązania niezawodnościowe dla sieci Ethernet klasy operatorskiej” (20.11.2009)
 • Leszek Chuchla, “Niezawodne metody trasowania w sieciach optycznych z transmisją w wolnej przestrzeni” (25.09.2009)
 • Piotr Wydrych, „Analysis of Practical Issues Related to Routing in Overlay Networks” (08.09.2009). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Herduś, „Dopasowanie metod wznawiania pracy do różnych aplikacji Video over IP” (27.07.2009)
 • Jakub Kozioł, „Optimized Design of Resilient Wireless Mesh Networks” (30.06.2009)
 • Bartosz Polaczyk, „Lokalizowanie ruchu w sieciach nakładkowych” (30.06.2009). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Górski, „Aspekty niezawodnościowe telefonii internetowej” (16.01.2009)
 • Łukasz Dubiel, „Projekt sieci teleinformatycznej dla dużego przedsiębiorstwa” (12.09.2008)
 • Paweł Domin, Michał Lisiecki, „Zwiększanie odporności na uszkodzenia w sieciach GMPLS oparte na zamkniętych ścieżkach (cyklach)” (20.06.2008)
 • Piotr Bułka, „Perspektywy oferowania usług zróżnicowanych pod kątem zapewniania wielu klas jakości odtwarzania po wystąpieniu uszkodzenia w ramach standardów ASTN i GMPLS” (16.06.2008)
 • Magdalena Oknińska, „Analiza możliwości zapewnienia odtwarzania ruchu po wystąpieniu uszkodzenia w sieciach z komutacją zgęstek/pakietów optycznych (OBS/OPS)” (25.01.2008)
 • Piotr Krempa, Wojciech Martyniak, „Zastosowanie sieci Petriego do modelowania zachowania sieci optycznych w sytuacjach awaryjnych” (12.12.2007). Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kraków
 • Michał Cheba, „Rola protokołów sygnalizacyjnych architektury GMPLS w odtwarzaniu płaszczyzny sterowania po wystąpieniu uszkodzenia” (28.11.2007)
 • Anna Kapka, „Procedury efektywnego wykrywania uszkodzeń w nowoczesnych sieciach optycznych” (17.09.2007)