ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam do Krakowa na kolejną XI Konferencję Elektroanaliza w teorii i praktyce. Konferencje z tego cyklu są organizowane przez Komisję Elektroanalizy przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN, a tradycja tych spotkań sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Wtedy patronowała im Komisja Analizy Polarograficznej i Innych Metod Elektrochemicznych, a przewodniczył Prof. Zygmunt Kowalski.

Pragnę zauważyć, iż wielu znakomitych, uznanych w świecie elektroanalityków kształtowało swoje talenty naukowe i badawcze w ramach tych konferencji, które odbywały się między innymi w Mogilanach, Przegorzałach a ostatnio w Krakowie. To czas i miejsca gdzie wymieniano doświadczenia, snuto plany i rozważano perspektywy rozwoju elektrochemii, zawsze w przyjaznej i ciepłej atmosferze, którą potrafili zapewnić organizatorzy i uczestnicy spotkań.

Stało się już tradycją, że konferencje z tego cyklu odbywały się zawsze pod koniec maja. W tym roku ze względu na organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 koszty organizacji konferencji i zakwaterowania uczestników wzrosły tak bardzo, że stały się nie do zaakceptowania. Dlatego wyjątkowo zapraszam i zachęcam do przyjazdu w terminie 27-28 września 2012, mając świadomość, że doroczny Zjazd PTChem w Białymstoku i inne zaplanowane wcześniej konferencje mogą kolidować z proponowanym terminem. Liczę jednak, że perspektywa spotkania Przyjaciół oraz uroki wieczornych spacerów zaułkami miasta zachęcą Państwa do spędzenia tego ostatniego weekendu września właśnie w Krakowie.

Miejscem tegorocznych obrad będzie nowy pawilon Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH – nazywany Centrum Ceramiki. Lokalizacja konferencji oraz proponowane miejsca noclegowe to ścisłe centrum Krakowa, co gwarantuje Państwu łatwy dojazd, możliwość odpoczynku w sąsiadującym z budynkiem Parku Jordana a także pieszych spacerów do Rynku.

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konferencji i zgłaszania oryginalnych prac w formie wykładów, komunikatów i posterów. Tradycyjnie dopuszczamy przedstawienie w formie plakatów wyników, prezentowanych wcześniej na konferencjach zagranicznych. Przyjęty przed laty szkoleniowy charakter tej konferencji zachęca i mobilizuje, aby w programie znalazło się przynajmniej kilka wykładów obejmujących zagadnienia ogólne i podstawowe, jakże ważnych dla rozpoczynających swoją karierę naukową młodych elektroanalityków.

Informuję, że planujemy również wydanie materiałów konferencyjnych w formie książki (oprócz zeszytu abstraktów), w której ujęte zostaną wygłoszone wykłady i prezentacje, a która wzbogaci polskojęzyczną literaturę elektroanalityczną i przyczyni się do rozwoju tego kierunku badań. W tej kwestii oczekujemy od Państwa wszelkich opinii i sugestii.

W pierwszym dniu konferencji przywidujemy czas na otwarte posiedzenie Komisji/Zespołu Elektroanalizy PAN.


Kandydat na Przewodniczącego
Komisji/Zespołu Elektroanalizy
Komitetu Chemii Analitycznej PAN
Prof. Władysław W. Kubiak

Więcej informacji na stronie konferencji: galaxy.agh.edu.pl/kca/
Adres poczty elektronicznej do korespondencji: elektroanaliza@agh.edu.pl

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH