Konferencje, sympozja, warsztaty

2011 rok

Ogólnopolskie Sympozjum

„Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”

termin: 8-0 czerwca 2011
miejsce: Lublin
strona konferencji: http://www.npms.umcs.lublin.pl/

XXXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

„Inżynieria Geotechniczna w Budownictwie i Górnictwie”

termin: 14-18 marca 2011
miejsce: Kudowa Zdrój
strona konferencji: http://www.zsmgig.pwr.wroc.pl/

I Studencka Konferencja Budowlana „EUROINŻYNIER”

„Nowoczesne Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych”

termin: 18-20 marca 2011
miejsce: Politechnika Krakowska, Kraków
strona konferencji: http://www.conkret.pk.edu.pl/