Oferta badań

W Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych prowadzone są badania zarówno gruntów, jak i skał. Stosowane są metody badawcze zawarte w normach międzynarodowych, regionalnych i krajowych lub rekomendowane przez renomowane organizacje techniczne, a także opublikowane w czasopismach naukowych albo określone przez producenta wyposażenia. Wykorzystywane są także specjalne procedury badawcze opracowane przez zespół specjalistów Laboratorium.

Działalność badawcza Laboratorium prowadzona jest w sposób bezstronny i zapewniający poufność w zakresie zarządzania wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji badań. Laboratorium planuje, nadzoruje, monitoruje i dokumentuje proces wykonywania badań w celu uzyskania wiarygodnych, użytecznych i rzetelnych wyników każdego badania oraz wykonania wszystkich zleceń zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Na życzenie klienta zespół specjalistów opracowuje także specjalne procedury badawcze oraz prowadzi kursy doszkalające w zakresie laboratoryjnych badań geotechnicznych.

Oferta

W Laboratorium Badań Geotechnicznych i Geomechanicznych prowadzone są badania w zakresie:

warsztaty-6

Grunty

Naturalne i antropogeniczne

Kruszywa

Naturalne, sztuczne i z recyklingu

Kamień naturalny i zwięzłe materiały mineralne

Skała zwięzła,a także zaprawy, betony, cegły

Zakres badań

Zespół specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, geomechaniki i petrografii wykonuje:

Masz pytania odnośnie oferty badań?