Monografie

io-mini.jpg m165mini.jpg

  • Marcin Szpyrka: Modelowanie systemów współbieżnych w języku Alvis, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013 (więcej...)
  • Marcin Szpyrka: Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, WNT, Warszawa, 2008 (więcej...)
  • Marcin Szpyrka: Modelowanie i analiza systemów wbudowanych z zastosowaniem RTCP-sieci, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007 (więcej...)

Lista publikacji

Pełną listę publikacji od roku 2000 można znaleźć w bazie danych publikacji pracowników AGH.