Klasa aghdpl

Klasa aghdpl (szablon dokumentu) została opracowana w celu ułatwienia studentom naszej Uczelni składania prac dyplomowych w systemie LaTeX. Odpowiednie opcje pozwalają na skład zarówno prac inżynierskich jak i magisterskich przez studentów wszystkich wydziałów AGH. Praca może zostać przygotowana w języku polskim lub angielskim.

Prezentowana wersja 3.0 jest zgodna z obowiązującym od roku ak. 2013/14 formatem przygotowania prac dyplomowych na Wydziale EAIiIB. W odniesieniu do poprzedniej wersji (2.0), najnowsza wersja rozszerzona przez Pana Pawła Kłeczka zawiera szereg przydatnych pakietów wspierających skład wzorów matematycznych, tabel i rysunków.

Autorzy

Pliki

Archiwum aghdpl-v3.1.zip zawiera:

  • plik aghdpl.cls z klasą dokumentu (wersja 3.1.0 z 16.02.2016 r.),
  • logo AGH w formacie jpg (potrzebne przy kompilacji programem pdflatex),
  • przykładowe pliki źródłowe ilustrujące wykorzystanie klasy aghdpl.

Uwagi

  • Wszystkie pliki zostały zapisane w kodowaniu utf8.
  • Klasa została zoptymalizowana do pracy z programem pdflatex.
  • Tutaj można znaleźć skrypt w Pythonie autorstwa Aleksandra Kawali do usuwania wiszących przyimków.
  • Uwagi dotyczące działania klasy aghdpl proszę przesyłać na mój adres e-mail.

Klasa aghdpl zaadoptowana dla Wydziału IMIR

  • Na stronie https://github.com/Ashymad/aghdpl-imir można znaleźć wersję klasy aghdpl zaadoptowaną dla Wydziału IMIR. Dokument został dopracowany przez Panów Szymona Mikulicza i Marcela Piszaka.

Wykład

Slajdy do mojego wykładu na temat LaTeXa.

Prezentacja Beamer

Przygotowanie publikacji w LaTeXu

Materiały dodatkowe