Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/07/06 12:10]
pszwed
konsultacje [2018/09/18 20:40] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-Od 9.07.2018 - 27.07.2018 jestem na urlopie.+ 
 +Środa, 19.09.2018 godz13.00 
 + 
 + 
 +Poniedziałek 17.09.2018, godz. 13.00 
 + 
 + 
 +Środa, 12.09.2018 godz. 13.00 
 + 
 + 
 +Poniedziałek 10.09.2018, godz. 13.00 
 + 
 +Środa, 5.09.2018 godz. 13.00 
 + 
 +W czwartek ​ 06.09.2018 o 12.00 przeprowadzam egzamin pisemny w , C2 224Mogę również umówić się w tym terminie (kontakt mailowy)
  
 <!-- <!--
konsultacje.1530871859.txt.gz · Last modified: 2018/07/06 12:10 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0