Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/07/06 12:10]
pszwed
konsultacje [2019/02/17 21:51] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-Od 9.07.2018 27.07.2018 jestem na urlopie.+ 
 +  * **TBD** 
 + 
 +Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek 14.02.2019 (15:00-17:00) egzamin nie odbędzie sięNie będę obecny w tym terminie. 
 + 
 + 
  
 <!-- <!--
konsultacje.1530871859.txt.gz · Last modified: 2018/07/06 12:10 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0