Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/10/11 00:37]
pszwed
konsultacje [2019/02/17 21:51] (current)
pszwed
Line 2: Line 2:
  
  
-Piątek 12.10.2018 godz. 15.00+  * **TBD** 
 + 
 +Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek 14.02.2019 (15:00-17:00) egzamin nie odbędzie się. Nie będę obecny w tym terminie. 
 + 
  
  
konsultacje.1539211046.txt.gz · Last modified: 2018/10/11 00:37 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0