SÓL SKARBEM KUJAW I WIELKOPOLSKI

  Szanowni Państwo! Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego i Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. serdecznie zapraszają do udziału w XXIII Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”, które odbędzie się w na Zamku w Uniejowie i w Kopalni Soli „Kłodawa” dniach 10–13 października 2018. Tytuł tegorocznego Sympozjum: S Ó L   S K A R B E M    K U J A W   I   W I E L K O P O L S K I Tematyka:  Sympozjum będzie dotyczyć wszystkich zagadnień związanych z występowaniem i zagospodarowaniem złóż soli na Kujawach i w Wielkopolsce oraz innych zagadnień przyrodniczych i technicznych związanych z górnictwem solnym. Proponowane bloki …