Działalność naukowo-badawcza realizowana w Pracowni Złóż Soli i Surowców Chemicznych obejmuje zagadnienia związane z geologią i tektonika złóż soli formacji permskich i mioceńskich oraz innych surowców chemicznych takich jak: siarka, baryt, fosforyty itp. Realizowane zadania dotyczą geochemii, petrografii i petrologii ewaporatów, a także oceny warunków geologiczno – górniczych eksploatacji złóż. Jednocześnie analizowane są zagadnienia związane z  zabezpieczeniem i ochroną zabytkowych wyrobisk górniczych w wielickiej i bocheńskiej kopalni soli. Ponadto w Pracowni realizowane są zadania wynikające z zapotrzebowania gospodarki krajowej dla celów składowania i magazynowania podziemnego w złożach soli.