Praktyki wakacyjne - LATO 2012

dla kierunku BUDOWNICTWO Rok III

 

Informacje, terminy, programy praktyk, listy polecające i zasady zaliczania dla poszczególnych grup studenckich

Poszukując firmy na praktykę

proszę posługiwać się podaniem o przyjęcie na praktykę

oraz PROGRAMEM PRAKTYK Z LISTEM POLECAJĄCYM

W poszukiwaniach miejsca praktyki pomocna może być LISTA FIRM, które przyjmowały studentów na praktyki wakacyjne w roku 2010 i 2011.

Lista zakładów znajduje się  TUTAJ

 

Zgłaszanie miejsc praktyk oraz wszelkie sprawy formalne należy załatwiać do 31 maja 2012.

 

Organizator Praktyk kierunku Budownictwo Rok III.

dr inż. Dariusz Wiewiórka

tel. 21-25

email: wiewiork@agh.edu.pl

konsultacje: ŚRODA 17:30 - 19:00 A1 Ip. pok.102 nad halą maszyn

 

Informacje rektora, dziekana i wydziałowego koordynatora praktyk

ZARZĄDZENIE Nr 11/2006
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Wytyczne w sprawie organizowania i odbywania
studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach stacjonarnych
na WGiG w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

P O R O Z U M I E N I E
o prowadzenie niepłatnej/płatnej praktyki dla studentów AGH

PLAN PRAKTYK WAKACYJNYCH
DLA STUDENTÓW II i III ROKU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

WZÓR PODANIA DO ZAKŁADU PRACY