dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

Praktyki studenckie dla kierunku Elektrotechnika

Informacje ogólne dot. praktyk


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 11/2006 studenci są zobowiązani do dobycia praktyk zawodowych i dyplomowych. Zasady odbywania praktyk zamieszczone są w sylabusie, na stronie Wydziału oraz na niniejszej stronie. Praktyki odbywają się w terminie przewidzianym w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie organizacji roku akademickiego.

⇒ Założenia programowe oraz wymagania dodatkowe (PDF).
⇒ Informacje ogólne dot. organizacji praktyk (PDF).
⇒ Lista wybranych zakładów pracy, w których studenci kierunku Elektrotechnika odbywali praktyki (PDF).

⇒ Sylabus AGH.
⇒ Strona Wydziału EAIiIB - Praktyki studenckie.

>   >       F A Q       <   <

Terminarz, uwagi


W sprawach dotyczących praktyk można zgłaszać się do p.112b B1 wyłącznie w ustalonym terminie konsultacji .

Wydawanie porozumień o odbycie praktyk zawodowych:
- do 16.06.2017 (termin zalecany: do końca maja)


Zaliczanie praktyk:
- 19.06.2017 (godz.: 11:30 - 14:30)
- 26.06.2017 (godz.: 11:30 - 14:30)

- 01.09.2017 (godz.: 11:00 - 14:00)
- od 04.09.2017 do 06.09.2017 (godz.: 11:00 - 14:00)
- 07.09.2017 (godz.: 11:00 - 15:00)
- 09.09.2017 (godz.: 11:00 - 14:00) - studia niestacjonarne
- od 11.09.2017 do 13.09.2017 (godz.: 11:00 - 14:00)

Terminy mogą ulec zmianie!
W późniejszym terminie praktyki nie będą zaliczane!


>   >   >   >     WARUNKI   ZALICZENIA   PRAKTYKI     <   <   <   <

W celu zaliczenia praktyki należy dostarczyć osobiście:
- porozumienie lub umowę,
- zaświadczenie o zrealizowanej praktyce/pracy,
- szczegółowe sprawozdanie z przebiegu praktyki,
- indeks (jeżeli był wydany).