Strona głowna AGH
Laboratories


Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne

Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15

Kierunki studiów:
Metalurgia 2rok

Dodatkowe informacje:
Pomiary wielkości fizyko-chemicznych

Osoba kontaktowa:
Dr Szczepan Chudoba tel. 25-44

Staff


Staff members

Lectures schedule


Polish version only

Publications


Main publications

Laboratories


Department laboratories

Gallery


View our gallery

Projects


Research projects