JĘZYK CIAŁA - PRZEKAZ NIEWERBALNY

Wprowadzenie do mowy ciała i sztuki prezentacji

Wprowadzenie

Świadome sterowanie automatycznymi odruchami ciała

Dłonie i gestykulacja, uzupełnianie, efektywność i wiarygodność przekazu

Gestykulacja odzwierciedla charakter i temperament

Jakich gestów warto unikać?

Gestykulacja emocjonalna (dynamika i emocjonalność) i merytoryczna (opanowanie, dokładność, wyważenie)

Po lewej stronie naszego współrozmówcy umieszczamy przeszłość, a przyszłość po jego prawej stronie, więc stojąc na przeciwko niego przedstawiamy gesty odwrotnie ze swojej perspektywy.

Prezentacja otwartości, szczerości...

Swoboda i naturalność ruchów oraz odwaga poruszania się w przestrzeni...

Mowa rąk

Ekspresja przekazy, sterowanie głosem i ciałem...

Pozytywne gesty i ich rozpoznawanie

Do gestów niewerbalnych pozytywnie odbieranych przez innych ludzi należą:

Jak rozpoznać, czy się komuś podobasz lub czy pozytywnie odbiera to, co do niego mówisz?

Mężczyźni są zwykle bardziej konkretni, ukierunkowani i precyzyjni, aczkolwiek zależy to też od ich charakteru. Kobiety w swoim postępowaniu są zwykle bardziej emocjonalne, mniej konkretne.

Okazywanie pewności siebie i pozycji

Odchylanie się do tyłu, zrelaksowana, wyprostowana postawa, nie wpatrywanie się tylko w jedną osobę, swoboda zmiany punku skupienia, lecz również patrzenie się w oczy, przed siebie.

Wtedy często druga osoba zaczyna walczyć o uwagę takiej osoby, jej względy.

Podawanie reki grzbietem dłoni do góry - wyraz woli dominacji. Ripostą jest nakrycie jej drugą ręką, jeśli nie chcemy dać wyraz uległości.

Gestykulacja

gestykulacja

Jakich gestów niewerbalnych unikać?

Wszystkich, które negatywnie wpływają na nasz przekaz werbalny, ujawniają naszą słabość, zakłopotanie, niepewność, bezradność, chaotyczność, niezdecydowanie, ...

5 gestów, jakich warto unikać

Strefy: publiczna/socjalna (1,5m-3m), koleżeńska/przyjacielska (0,5m - 1,5m), osobista/intymna (poniżej 0,5m - długości ręki)

Naruszanie strefy osobistej bez zaproszenia jest dużym błędem i powoduje zwykle zamknięcie się osoby, której strefa została naruszona.

Anatomia uśmiechu

Szczery uśmiech powiązany z ruchem mięśni wokół oczu, powodujących powstawanie zmarszczek obok kącików oczu.

Nieszczery uśmiech powoduje często asymetrię na twarzy, jedna połowa z bardziej zaciśniętymi mięśniami, świadczyć może o kłamstwie lub przeżywaniu innych emocji niż prezentowane. Brakuje też reakcji wokół oczu.

Uśmiech jest przejawem siły, zdecydowania, odwagi, równowagi, pewności siebie, zaradności, zrównoważenia, pozytywnego nastawienia, dowartościowania, pozytywnej samooceny, optymizmu, radości i szczęścia...

Szczery uśmiech powoduje zwykle wolę zbliżania się innych ludzi do nas, chęć zaczerpnięcia z naszego zadowolenia i szczęścia.

Szczery i nieszczery uśmiech

Siła i determinacja

Wyrazem siły i determinacji jest zaciśnięta dłoń (pięść), podniesione dłonie rąk powyżej łokci (możliwie wysoko), patrzenie w górę i w prawo, założone ręce, gest wieży dłońmi (możliwie skierowanych palcami do góry), ręce na biodrach, dłonie bez kciuków w kieszeniach, naprężone mięśnie, szybkie i dynamiczne ruchy, uśmiech.

Postawy zamknięte i otwarte

ZAMKNIĘTE POSTAWY

OTWARTE POSTAWY

LINKI