WYKŁADY

WARSZTATY

PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI

Przedmiot wprowadzający w sekrety skutecznych negocjacji. Omawia sposoby rozpoznawania istotnych kwestii ułatwiających prowadzenie negocjacji. Na wykładzie omawiane są metody, techniki i strategie negocjacyjne, uzupełnione prezentacjami, filmami, studium przypadków i dyskusjami. Ćwiczenia mają na celu wypróbować, przećwiczyć i ugruntować wiedzę zdobytą na wykładach.
Naszym sposobem negocjacji w istotny sposób wpływamy na otaczających nas ludzi oraz na świat, w którym żyjemy i będziemy żyli.

W trakcie zajęć ćwiczymy negocjacje oraz omawiamy ich przebieg, prowadząc dyskusje i zastanawiając się nad mocnymi i słabymi stronami uczestników negocjacji

scenka - zdjęcie opublikowano za zgodą wszystkich uczestników zajęć

Porozmawiaj z chatbotem Eustachy na temat kwestii interpersonalnych, który powstał w trakcie realizacji pracy magisterskiej p. mgr inż. Izabeli Kułakowskiej.


Rozszerzenie wielu kwestii omawianych na wykładzie można znaleźć w:

negocjacje - sprawdzone strategie (321 kB)

Recenzje studentów z poprzednich lat: