User Tools

Site Tools


awards_and_prizes

Awards & Prizes

  • Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2017-2020)
  • Laureat programu Top 500 Innovators - program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 04.07-04.09.2015 - Uniwersytet Stanforda - Stanford Center for Professional Development: Science Management Commercialization
  • Indywidualna Nagroda Rektora AGH II stopnia za osiągnięcia naukowe (2018,2019,2020)
  • Indywidualna Nagroda Rektora AGH III stopnia za osiągnięcia naukowe (2017)

Funkcje:

  • 2019-nadal: Członek Kolegium Wydziału EAIiIB
  • 2019-nadal: Członek Rady Dyscypliny AEE
  • 2013-2018: Zastępca Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej EAIiIB AGH

Dodatkowe informacje dostępne na stronie JJK

awards_and_prizes.txt · Last modified: 2020/10/01 15:16 by jaworek