User Tools

Site Tools


start

Joanna Jaworek-Korjakowska received her MSc in computer science and PhD in biocybernetics and biomedical engineering from the AGH-UST, Krakow, Poland in 2010 and 2013, respectively. In 2019 she obtained Habilitation in the field of technical sciences with emphasis in artificial intelligence. Currently, she is working as an associate professor at the Department of Automatic Control and Robotics. She is a member of IEEE, Polish Artificial Intelligence Society, and International Dermoscopy Society as well as an alumnus of the TOP 500 Innovator programme at Stanford University, USA. She is a laureate of the Top 500 Innovators scholarship sponsored by the Polish Ministry of Science and Higher Education at Stanford University. She has been involved in several national and international research projects including NCN and DAAD. Her main research interests focus on image processing and analysis, statistical analysis, artificial intelligence especially deep learning methods, and machine learning solutions. She is an author and co-author of over 70 publications with IF 24. J. Jaworek has been awarded MNiSW Scholarships for outstanding young scienticts 2017-2020, Individual award from the AGH-UST Rector for scientific achievements 2017-2019, and Honorable Mention Award during the CVPR'19 conference (ISIC workshop).

Aktualności

[2020-08-17] Grant w konkursie “System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” w ramach IDUB

Miłe wiadomości podczas wakacji ;)

Zespół prof. Jaworek-Korjakowskiej będzie realizował projekt “Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do rozpoznawania i analizowania wzorców w celu odtwarzania ukrytych informacji w interdyscyplinarnych obszarach badawczych maszynowego widzenia” (kwota dofinansowania 167 000 zł). Niektóre szczegółowe zadania badawcze obejmują: wykorzystanie DNN do detekcji anomalii, w tym klasyfikacji wzorców, w sygnałach diagnostycznych (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris), klasteryzacji danych medycznych w oparciu o rozpoznawanie wzorców w DNN (Uniwersytet Stanforda, CA, USA) oraz złożonej detekcji semantycznej obiektów (firma Aptiv).

[2020-06-29] Sensors Topic Board

Miło nam poinformować, że prof. Joanna Jaworek-Korjakowska dołączyła do Topic Editors Board czasopisma Sensors Journal Topic Board

[2020-06-25] Nowa publikacja MVG

W czasopiśmie Measurement, Elsevier, IF 3,364, 200 pkt ukazał się nasz artykuł przedstawiający wyniki naszych prac nad systemem do detekcji anomalii i oceny stabilności wiązki elektronów w synchrotronie przy wykorzystaniu głębokich sieci neuronowych:

Michał Piekarski, Joanna Jaworek-Korjakowska, Adriana I. Wawrzyniak, Marek Gorgon, Convolutional neural network architecture for beam instabilities identification in Synchrotron Radiation Systems as an anomaly detection problem, Measurement,2020, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108116

[2020-03-11] Nowa publikacja MVG

W czasopiśmie Sensors ukazał się nasz artykuł poświęcony segmentacji gniazd komórek znamionowych z użyciem głębokich sieci neuronowych:

Kucharski D., Kleczek P., Jaworek-Korjakowska J., Dyduch G., Gorgon M. Semi-Supervised Nests of Melanocytes Segmentation Method Using Convolutional Autoencoders. Sensors, 2020, vol. 20, issue 6, 1546, doi: 10.3390/s20061546

start.txt · Last modified: 2020/11/08 00:01 by jaworek