II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

KKIO 2000

Zakopane, 18-20 października 2000 r.

-
 Tematyka   Uczestnictwo   Komitety   Program   Kontakt   Informacje 
-
Program konferencji

wtorek, 17 października

17:00

Rejestracja

Środa, 18 października

  9:30-10:00

Otwarcie

10:00-11:00

Referat zaproszony

 • Larry McCarthy
  Driving Change in Global Software Development at Motorola

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30-13:00

Sesja 1. Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania

Prowadzący: Janusz Górski

 • Jerzy Kaczmarek, Maciej Kucharski
  Metody oceny nakładu w zarządzaniu projektem informatycznym
 • Bartosz Nowicki
  Dobre praktyki w trudnych wdrożeniach
 • Radosław Klimek
  Zagadnienie ryzyka w projekcie informatycznym- analiza i zarządzanie ryzykiem

13:00-15:00

Obiad

15:00-16:30

Sesja 2. Niezawodność i techniki zwiększania niezawodności oprogramowania

Prowadzący: Tomasz Szmuc

 • Janusz Jablonowski, Mateusz Lipczyński
  Praktyczne wykorzystanie formalnych systemów dowodzenia poprawności programów
 • Janina Mincer-Daszkiewicz
  Formalna weryfikacja modułów programistycznych w podejściu funkcyjnym
 • Andrzej Zalewski
  Koncepcja zmodyfikowanej metody strukturalnej zorientowanej na prewencję błędów i  szybkie prototypowanie

16:30-17:00

Przerwa na kawę

17:00-19:30

Sesja 3. Definiowanie wymagań stawianych systemom oprogramowania

Prowadzący: Henryk Krawczyk

 • Jerzy Nawrocki, Filip Woźniak
  Scenariusze użycia we wczesnych fazach inżynierii wymagań
 • Marek Łabuzek
  Automatyczne generowanie specyfikacji na podstawie opisu rzeczywistości
 • Leszek Szczepaniak
  Specyfikacja z zastosowaniem ograniczonego języka naturalnego
 • Arkadiusz Jankowski
  Enterprise Java Beans Technology
 • Mariusz Momotko
  Pracuj zgodnie z procedurami- implementacja procesów pracy w systemie OfficeObjects(R) DocMan

Czwartek, 19 października
powrót

9:00-10:00

Referat zaproszony

 • Janusz Zalewski
  Distributed Real-Time Software Archtectures and Effective Use of Automatic Tools

10:00-11:00

Sesja 4. Metody testowania oprogramowania

Prowadzący: Jerzy Nawrocki

 • Bogdan Bereza-Jarocinski
  A Complete Guide to Test Automation
 • Piotr Gawkowski, Janusz Sosnowski
  Software Sensitivity to Faults

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30-13:00

Sesja 5. Modele doskonalenia jakości procesów wytwarzania oprogramowania

Prowadzący: Edward Nawarecki

 • Jerzy Nawrocki, Adam Wojciechowski
  PSP kontra XP. Próba porównania dwóch podejść do tworzenia oprogramowania
 • Henryk Krawczyk, Marcin Sikorski, Stanisław Szejko, Bogdan Wiszniewski
  Ocena istotności charakterystyk jakości oprogramowania
 • Christopher Debou, Jerzy Nawrocki, Pawel Pierzchalka
  Ewolucyjne podejście do wdrażania statystycznej kontroli procesów programowych

13:00-15:00

Obiad

15:00-16:00

Dyskusja panelowa: Badania eksperymentalne w inżynierii oprogramowania

Prowadzący: Janusz Górski

16:00-17:00

Sesja plakatowa

 • Andrzej Bielecki
  An Application of Graph Model in Development of Window Manager
 • Tadeusz Nowicki, Andrzej Stasiak
  Adaptacyjna metoda zwiekszania niezawodności wielowarstwowej struktury oprogramowania rozproszonych systemów wbudowanych
 • Barbara Begier
  Wykorzystanie standardu UML do wyodrębnienia agentów programowych
 • Łukasz Mendyk
  The C2 architectural style an answer to a need for larger grain of reusability
 • Miroslaw Gajer
  Programowanie wieloprocesorowego układu TMS320C80 formy Texas Instruments

17:00-17:30

Przerwa na kawę

17:30-19:30

Sesja 6. Nowoczesne metody projektowania oprogramowania

Prowadzący: Janusz Zielinski

 • Antoni Ligęza, Igor Wojnicki, Grzegorz Nalepa
  Wspomaganie projektowania i uruchamiania systemów regułowych
 • Tadeusz Nowicki, Andrzej Stasiak
  Metoda wspomagania projektowania wielowarstwowej struktury oprogramowania rozproszonych systemów wbudowanych
 • Mirosława Miłkowska
  Wspomaganie walidacji specyfikacji wymagań w języku Spill
 • Grzegorz Cysewski, Mariusz Dąbrowski, Waldemar Papaj
  Wdrażanie metodologii obiektowej w projekcie informatycznym
Piątek, 20 październikapowrót

9:00-10:00

Referat zaproszony

 • Jan van Corven, Michal Zygmunt
  Wspomaganie budowy bezpiecznych systemów informatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem systemu

10:00-11:00

Sesja 7. Techniki zwiększania ponownego użycia projektu i kodu

Prowadzący: Marek Valenta

 • Wojciech Fliegner
  Realizacja koncepcji obiektów biznesowych
 • Ewa Stęposz, Alina Stasiecka, Kazimierz Subieta
  Reuse Repository

11:00-11:30

Przerwa na kawę

11:30-13:00

Sesja 8. Miary ilościowe jakości systemów oprogramowania

Prowadzący: Krzysztof Zieliński

 • Anna Bobkowska
  Kwantyfikacja prognozowanej jakości oprogramowania
 • Ilona Bluemke, Piotr Zając
  Metryki obiektowe w systemie Paradigm
 • Tomasz Weronko, Janusz Górski, Andrzej Wardziński
  Badania eksperymentalne nad wpływem jakości kodu na niezawodność oprogramowania

13:00

Zakończenie

13:00-15:00

Obiad


Ośrodek jest zarezerwowany dla uczestników od kolacji 17.10 do obiadu 20.10
Program konferencji w wersji doc do pobrania


Organizatorzy:

PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Małopolski

AGH
Katedra Informatyki
Katedra Automatyki
Akademii Górniczo-Hutniczej

Patronat naukowy:

Komitet Informatyki PAN

Sponsor:
Motorola
MOTOROLA POLSKA
Software Center

Ostatnia modyfikacja: 3/10/2000.
Projekt i opracowanie: EO.