II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

KKIO 2000

Zakopane, 18-20 października 2000 r.

-
 Tematyka   Uczestnictwo   Komitety   Program   Kontakt   Informacje 
-
Tematyka konferencji

Zakres problemowy II KKIO obejmuje:
 1. Definiowanie wymagań stawianych systemom oprogramowania;
 2. Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania;
 3. Modele doskonalenia jakości procesów wytwarzania oprogramowania;
 4. Miary ilościowe jakości systemów oprogramowania;
 5. Metody testowania oprogramowania;
 6. Niezawodność i techniki zwiększania niezawodności oprogramowania;
 7. Metodyka tworzenia oprogramowania z użyciem PSP, TSP;
 8. Wdrażanie modeli doskonalenia jakości w firmach produkujących oprogramowanie;
 9. Nowoczesne metody projektowania oprogramowania;
 10. Architektury systemów oprogramowania i metody ich opisu;
 11. Techniki zwiększania ponownego użycia projektu i kodu;
 12. Nowoczesne środowiska budowy oprogramowania;
 13. Prototypowanie i metody symulacji systemów oprogramowania;
 14. Techniki szacowania zasobów potrzebnych dla realizacji systemów informatycznych;
 15. Metody wdrażania dużych systemów oprogramowania.

Organizatorzy:

PTI
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Małopolski

AGH
Katedra Informatyki
Katedra Automatyki
Akademii Górniczo-Hutniczej

Patronat naukowy:

Komitet Informatyki PAN

Sponsor:
Motorola
MOTOROLA POLSKA
Software Center

Ostatnia modyfikacja: 30/03/2000.
Projekt i opracowanie: EO.