User Tools

Site Tools


teaching:courses:agh:wh:gu:start

Wydział Humanistyczny - Głębokie uczenie

Zajęcia w ramach przedmiotu Głębokie Uczenie dla Studentów Wydziału Humanistycznego.

Prowadzący:

Komunikaty

Archiwum

Wykład

  1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego i głębokiego
  2. Architektura sieci, neuron, funkcje aktywacji, funkcje kosztu, optymalizatory
  3. Detekcja i klasyfikacja przy wykorzystaniu sieci konwolucyjnych (CNN)
  4. Augmentacja danych, sieci wytrenowane (pre-trained networks)
  5. Sieci rekurencyjne (RNN)
  6. Autoenkodery i sieci generatywne (GAN)

Przydatne materiały

  1. Chollet F., Deep Learning with Python, 2017
  2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning, MIT Press, 2016
teaching/courses/agh/wh/gu/start.txt · Last modified: 2024/02/23 00:34 by abrodzicki