Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: (12) 617-29-21, fax: (12) 617-29-21
e-mail: Maciej.Pietrzyk@agh.edu.pl

Książki, monografie, prace edytorskie
Books, monographs, editorial works

          Books

 1. Pietrzyk M., Lenard J.G., Thermal-Mechanical Modelling of the Flat Rolling Process, Springer-Verlag, 1991.
 2. Pietrzyk M., Metody numeryczne w przerobce plastyczne metali, textbook AGH 1303, Krakow, 1992.
 3. Lenard J.G., Pietrzyk M., Cser L., Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products, Elsevier, Amsterdam, 1999.
 4. Pietrzyk M., Madej Ł., Rauch Ł., Szeliga D., Computational Materials Engineering: Achieving high accuracy and efficiency in metals processing simulations, Elsevier, Amsterdam, 2015.

          Chapters in books, monographs

 1. Lenard J.G., Pietrzyk M., Rolling Process Modelling, chapter in: Numerical Modelling of Material Deformation Processes, eds, P. Hartley, I. Pillinger, C.E.N Sturgess, Springer-Verlag, 1992.
 2. Lenard J.G., Pietrzyk M., Malinowski Z., Mathematical and Physical Simulation of the Flat Rolling Process, chapter in: Huber's Yield Criterion in Plasticity, eds, Pietrzyk M., Kusiak J., Sadok L., Engel Z., AGH, Krakow, 1994.
 3. Kuziak R., Cheng Y.-W., Głowacki M., Pietrzyk M., Modelling of the Microstructure and Mechanical Properties of Steels during Thermomechanical Processing, NIST Technical Note 1393, Boulder, 1997.
 4. Szeliga D., Pietrzyk M., Identification of Rheological and Tribological Parameters, Metal Forming Science and Practice, A State-of-the-art Volume in Honour of Professor J.A. Schey's 80th Birthday, ed., Lenard J.G., Elsevier, Amsterdam, 2002, 227-258.
 5. Pietrzyk M., Kuziak R., Od przygotowania wsadu do sterowania własnościami wyrobów - kompleksowy model procesów kształtowania stali, Piela A., Grosman F., Kusiak J., Pietrzyk M., eds, Informatyka w Technologii Metali, Gliwice, 2003.
 6. Pietrzyk M., Kuziak R., Kondek T., Modelling of Plastic Deformation of Steels in the Transformation Range of Temperatures, Plasticity of Metallic Materials, eds, Hadasik E., Schindler I., Wydawn. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004, 223-238.
 7. Pietrzyk M., Kusiak J., Numeryczne modelowanie w metalurgii i inżynierii materiałowej, Prace Komisji Nauk Technicznych,    vol. 1, ed., Tadeusiewicz R., Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2005, 137-144.
 8. Madej Ł., Hodgson P.D., Pietrzyk M., Multi Scale Analysis of Material Behavior during Deformation Processes, Foundation of Materials Design, eds, Kurzydłowski K.J., Major B., Zięba P., Publ. Research Signpost, Kerala, 2006, 17-46.
 9. Kuziak R., Pidvysotskyy V., Pietrzyk M., Kawalla R., Modelling of Material Behaviour during Thermomechanical Processing Using Physical and numerical Simulation Methods, eds, Kurzydłowski K.J., Major B., Zięba P., Publ. Research Signpost, Kerala, 2006, 355-385.
 10. Pietrzyk M.,Madej Ł., Szeliga D., Kuziak R., Pidvysotskyy V., Paul H., Wajda W., Rheological Models of Metallic Materials, Research in Polish Metallurgy at the Beginning of XXI Century, ed., Świątkowski K., Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, 325-346.
 11. Kopernik M., Trębacz L., Pietrzyk M., Modelling of fatigue behaviour of hard multilayer nanocoating system in nanoimpact test, in: Composites with micro- and nano-structures : computational modeling and experiments, ed., Kompis V., Springer, series on Computational Methods in Applied Sciences, vol. 9, 2008, 137-159.
 12. Danielewski M., Wierzba B., Pietrzyk M., The stress field induced diffusion, in: Modelling dynamics in processes and systems, eds, Mitkowski W., Kacprzyk J., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009, 179-188.
 13. Pietrzyk M., Kuziak R., Pidvysotskyy V., Nowak J., Węglarczyk S., Drozdowski K., Computer aided technology design for forging of CuCr alloys, Polish Metallurgy 2006-2010 in time of the worldwide economic crises, ed., Świątkowski K., Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2010, 147-169.
 14. Pietrzyk M., Kuziak R., Modelling phase transformations in steel, in: Microstructure evolution in metal forming processes, (eds), Lin J., Balint D., Pietrzyk M., Woodhead Publishing, Oxford, 2012, 145-179.
 15. Pietrzyk M., Banaś K., Milenin A., Kopernik M., Szeliga D., Macioł P., Cybułka P., Michalik K., 2012, Model numeryczny sztucznej komory wspomagania pracy serca, In: Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca, eds, Kustosz R., Gonsior M., Jarosz A., 373-439.
 16. Rut T., Walczyk W., Milenin A., Pietrzyk M., TR proces for forging heavy crankshafts, 60 Excellent inventions in metal forming, eds, Tekkaya A.E., Homberg W., Brosius A., Springer Vieweg, Berlin-Heidelberg, 2015, 253-260.

  editing of books, special issues of journals and conference proceedings

 17. Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Metal Forming'92, Elsevier Science Publishers, Krakow, 1992.
 18. Pietrzyk M., Piela A., (eds), Proc. Conf. Zastosowanie komputerow w przemyśle przetworstwa metali, Krakow, 1993.
 19. Hartley P., Pillinger I., Hall R., Neal-Sturges C.E., Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Metal Forming'94, Elsevier Science Publishers, Birmingham, 1994.
 20. Pietrzyk M., Kusiak J., Sadok L., Engel Z., (eds), Huber's Yield Criterion in Plasticity, AGH, Krakow, 1994.
 21. Pietrzyk M., Kusiak J. Hartley P., Pillinger I., (eds), Proc. Conf. Metal Forming'96, Elsevier Science Publishers, Krakow, 1996.
 22. Piela A., Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Zastosowanie komputerow w przemyśle przetworstwa metali, KomPlasTech'97, Ustroń Jaszowiec, 1997.
 23. Pietrzyk M., (ed.), Proc. Sem., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w symulacji i sterowaniu procesami metalurgicznymi NEUROMET'97, Kraków, 1997.
 24. Pietrzyk M., Kusiak J., Piela A., (eds), Proc. Conf. Zastosowanie komputerów w przemyśle przetwórstwa metali, KomPlasTech'98, Bukowina Tatrzańska, 1998.
 25. Hartley P., Pillinger I., Hall R., Neal-Sturges C.E., Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Metal Forming'98, Elsevier Science Publishers, Birmingham, 1998.
 26. Piela A., Grosman F., Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Zastosowanie komputerów w przemyśle przetwórstwa metali KomPlasTech'99, Szczyrk, 1999.
 27. Kusiak J., Pietrzyk M., Grosman F., Piela A., (eds), Proc. Conf. Zastosowanie komputerów w przemyśle przetwórstwa metali KomPlasTech2000, Krynica-Czarny Potok, 2000.
 28. Pietrzyk M., Kusiak J. Hartley P., Pillinger I., (eds), Proc. Conf. Metal Forming 2000, A.A. Balkema, Krakow, 2000.
 29. Grosman F., Piela A., Kusiak J., Pietrzyk M., (eds), Proc. Conf. Informatyka w technologii metali KomPlasTech 2001, Korbielów, 2001.
 30. Pietrzyk M., Kusiak J., Grosman F., Piela A., (eds), Proc. Conf. Informatyka w technologii metali KomPlasTech 2002, Szczawnica, 2002.
 31. Grosman F., Piela A., Kusiak J., Pietrzyk M., (eds), Proc. Conf. Informatyka w technologii metali KomPlasTech 2003, Wisła- Jawornik, 2003.
 32. International Journal of Forming Processes, vol 6, 2003, no. 3-4, special issue Material Forming - Bulk, Sheet, Composite Forming and Cutting, Pietrzyk M., (ed.), Hermes - Lavoisier, 2003.
 33. International Journal of Forming Processes, vol 7, 2004, no. 1-2, special issue Material Forming - Modelling, Simulation, Optimization and Material Testing, Pietrzyk M., (ed.), Hermes - Lavoisier, 2003.
 34. Piela A., Grosman F., Kusiak J., Pietrzyk M., eds, Informatyka w Technologii Metali, Gliwice, 2003.
 35. Pietrzyk M., Kusiak J., Grosman F., Piela A.,(eds), Proc. Conf. Informatyka w technologii metali KomPlasTech 2004, Zakopane, 2004.
 36. Jędrzejewski J., Pietrzyk M., (eds), Obrabiarki Modelowanie i Symulacja, Inżynieria Maszyn, 10, 4, 2005.
 37. Szeliga D., Pietrzyk M., Kusiak J., (eds), Proc. Conf. Informatyka w technologii metali KomPlasTech 2006, Szczawnica, 2006.
 38. Hartley P., Lin J., Jolly M., Pietrzyk M., Majta J. (eds), Proc. Conf. Metal Forming 2006, Elsevier, Krakow, 2006.
 39. Świątkowski K., Blicharski M., Fitzner K., Kapturkiewicz W., Pietrzyk M., Kazior J., eds, Research in Polish Metallurgy at the Beginning of XXI Century, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006.
 40. Świątkowski K., Blicharski M., Fitzner K., Kapturkiewicz W., Pietrzyk M., Kazior J., eds, Polska Metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006.
 41. Pietrzyk M., Kusiak J., Majta J. Hartley P., Lin J., Mori K., (eds), Proc. Conf. Metal Forming 2008, special is-sue of the journal steel research international, Krakow, 2008.
 42. Pietrzyk M., Hodgson P.D., Burczynski T., (eds), International Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 8, 2010, no. 3, special issue on multiscale computer methods in materials science.
 43. Mori K., Pietrzyk M., Kusiak J., Majta J. Hartley P., Lin J., (eds), Proc. Conf. Metal Forming 2010, special issue of the journal steel research international, Toyohashi, 2010.
 44. Lin J., Balint D., Pietrzyk M., (eds), Microstructure evolution in metal forming processes, Woodhead Publishing, Oxford, 2012

| Powrót | Początek strony |