Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: (12) 617-29-21, fax: (12) 617-29-21
e-mail: Maciej.Pietrzyk@agh.edu.pl

Maciej Pietrzyk, prof. dr hab. inż., ur. 6 marca 1947 r. w Krakowie. Dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w 1970 roku. Od tego roku zatrudniony na Wydziale Metalurgicznym AGH. Obrona pracy doktorskiej w 1975 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1983 roku, a tytuł profesora w 1992 roku.

Zawodnik drużyny koszykówki TS Wisła w latach 1962-74. Dwukrotnie zdobył z tą drużyną Tytuł Mistrza Polski.

Zainteresowania naukowe związane są z zastosowaniem metod numerycznych do modelowania procesów i zjawisk w metalurgii i inżynierii materiałowej. Autor ponad 500 publikacji krajowych i zagranicznych, współautor książek nt. modelowania cieplno-mechanicznego w procesie walcowania wyrobów płaskich wydanej przez Springer-Verlag w 1991 roku oraz Matematyczna i fizyczna symulacja własności wyrobów walcowanych na gorąco wydanej przez Elsevier w 1999 roku. Autor skryptu uczelnianego nt. Metody numeryczne w przeróbce plastycznej metali wydanego w 1992 roku.

Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w latach 1997-2016. Był członkiem Centralnej Komisji d/s Tytułu i Stopni Naukowych w kadencji 1997/99. Członek Senatu AGH oraz przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki w kadencjach 2002-2005 i 2005-2008.

Prywatnie: żonaty, posiada dwoje dzieci. Żona Alina, absolwentka Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, pracowała jako starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH, od 2007 roku jest na emeryturze. Syn Wojciech jest absolwentem Matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Córka Marta jest absolwentką wydziałów Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania w hotelarstwie na Uniwersytecie w Chambery we Francji.

Hobby: sport, głównie turystyka górska, narty, koszykówka i tenis.

Adres: Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: (12) 617-29-21, fax: (12) 617-29-21
E-mail: Maciej.Pietrzyk@agh.edu.pl

| Książki | Ostatnie publikacje | CV | Organizacja Konferencji | Promotorstwo prac doktorskich
| English version |