Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: (12) 617-29-21, fax: (12) 617-29-21
e-mail: Maciej.Pietrzyk@agh.edu.pl

Ostatnie publikacje
Recent publications


List of publications: http://bpp.agh.edu.pl/

Journal publications (2013-2016)

 1. Pietrzyk M., Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Nowak J., Węglarczyk S., Drozdowski K., Computer-aided design of manufacturing chain based on closed die forging for hardly deformable Cu-based alloys, Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 2013, 3281-3302.
 2. Pietrzyk M., Kuziak R., Radwański K., Szeliga D., Physical and Numerical Simulation of the Continuous Annealing of DP Steel Strips, Steel Research International, 84, 2013, 85, 2014, 99-111.
 3. Rauch Ł., Sztangret Ł., Pietrzyk M., Computer system for identification of material models on the basis of plastometric tests, Archives of Metallurgy and Materials, 58, 2013, 737-743.
 4. Skóra M., Kuziak R., Węglarczyk S., Paćko M., Pietrzyk M., Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates - selection of the best manufacturing chain, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 80, 2013, 101-107.
 5. Pietrzyk M., Kuziak R., Zygmunt T., Analiza numeryczna możliwości produkcji szyn ze stali perlitycznych o podwyższonej odporności na zużycie ścierne, Mechanik, 86, 2013, 272-276.
 6. Sztangret Ł., Górecki G., Kusiak J., Pietrzyk M., Możliwości wykorzystania metamodelowania do identyfikacji współczynników modeli materiałów, Prace Naukowe – Mechanika, Oficyna Naukowa Politechniki Warszawskiej, 2013, z. 253, 7-12.
 7. Rec T., Milenin A., Walczyk W., Kowalski J., Żurek W., Pietrzyk M., Zastosowanie komputerowego modelowania do wspomagania projektowania kucia ciężkich wałów korbowych, Prace Naukowe – Mechanika, Oficyna Naukowa Politechniki Warszawskiej, 2013, z. 253, 73-76.
 8. Kuc D. Pietrzyk M., Internal variable model describing flow stress and microstructure changes evolution of hot deformed austenitic steel, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 80, 2013, 466-472.
 9. Pietrzyk M., Multiskallenmodellierung zur Simulation der Gefugeentwicklung beim Warmwalzen, Der Kalibreur, 74, 2013, 27-38.
 10. Smyk G., Franzke M., Kuziak R., Pietrzyk M., Numerical simulation of rolling-cooling sequence for rails, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 80, 2013, 593-597.
 11. Madej W., Kuziak R., Libura W., Pietrzyk M., Physical and numerical modelling of cold rolling of ferritic steels accounting for microstructural effects, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 80, 2013, 569-574.
 12. Lechwar S., Rauch Ł., Pietrzyk M., Problem klasyfikacji wad typu zgorzelina występuj±cych w walcowni gor±cej blach, Mechanik, 86, 2013, 880-886.
 13. Skóra M., Węglarczyk S., Pietrzyk M., Numerical simulation of tool wear as support of optimization of manufacturing chain for fasteners, Computer Methods in Materials Science, 13, 2013, 68-76.
 14. Pernach M., Kuziak R., Pietrzyk M., Problem doboru najlepszego modelu dla symulacji cyklu wytwarzania blachy ze stali DP, Rudy i Metale Nieżelazne, 58, 2013, 714-719.
 15. Rauch Ł., Nowak P., Trębacz L, Marciniak M., Pietrzyk M., Propozycja wykorzystania automatów komórkowych do modelowania inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego, Rudy i Metale Nieżelazne, 58, 2013, 737-742.
 16. Pernach M., Bzowski K., Kuziak R., Pietrzyk M., Experimental validation of the carbon diffusion model for transformation of ferritic-pearlitic microstructure into austenite during continuous annealing of dual phase steels, Materials Science Forum, 762, 2013, 699-704.
 17. Marynowski P., Adrian H., Pietrzyk M., Cellular Automata model of precipitation in microalloyed niobium steels, Computer Methods in Materials Science, 13, 2013, 452-459.
 18. Jakubowicz A., Pietrzyk M., Multiscale approach to modelling blood flow, Computer Methods in Materials Science, 13, 2013, 480-492.
 19. Rauch Ł., Kuziak R., Pietrzyk M., From high accuracy to high efficiency in simulations of processing of Dual-Phase steels, Metallurgical and Materials Transactions B, 45B, 2014, 497-506. (IF 1.212).
 20. Pietrzyk M., Kusiak J., Kuziak R., Madej Ł., Szeliga D., Goł±b R., Conventional and multiscale modelling of microstructure evolution during laminar cooling of DP steel strips, Metallurgical and Materials Transactions B, 46B, 2014, 497-506. (IF 1.212)
 21. Pernach M., Bzowski K., Pietrzyk M., Numerical modelling of phase transformation in DP steel after hot rolling and laminar cooling, International Journal for Multiscale Computational Engineering, 12, 2014, 397–410. (IF 0.963)
 22. Szeliga D., Kuziak R., Zygmunt T., Kusiak J., Pietrzyk M., Selection of parameters of the heat treatment thermal cycle for rails with respect to the wear resistance, Steel Research International, 85, 2014, 1070-1082. (IF 1.027)
 23. Trębacz L., Pietrzyk M., Identification of the ductile fracture criterion on the basis of experimental data, Canadian Metallurgical Quarterly, 53, 2014, 469-477. (IF 0.495)
 24. Pietrzyk M., Kuziak R., Radwański K., Szeliga D., Physical and numerical simulation of the continuous annealing of DP steel strips, Steel Research International, 85, 2014, 99-111. (IF 1.027)
 25. Halder C., Madej Ł., Pietrzyk M., Discrete micro-scale cellular automata model for modelling phase transformation during heating of dual phase steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14, 2014, 96-103.
 26. Kusiak J., Sztangret Ł, Rauch Ł., Pietrzyk M., Metamodel driven optimization of thermomechanical industrial processes, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 20-26.
 27. Kuziak R., Radwański K., Perzyński K., Madej Ł., Pietrzyk M., Validation of material models for bainitic steels used in optimization of manufacturing chain for fasteners, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 37-52.
 28. Kuziak R., Molenda R., Wrożyna A., Kusiak J., Pietrzyk M., Experimental verification and validation of the phase transformation model used for optimization of heat treatment of rails, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 53-63.
 29. Legwand A., Perzyński K., Madej Ł., Pietrzyk M., Approach for an automatic optimisation of production chain as a tool for intelligent manufacturing in metal forming, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 64-74.
 30. Skóra M., Pietrzyk M., Proper assembly and geometrical parameters as a criterion for the computer aided design of manufacturing cycle for screws, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 75-85.
 31. Sztangret Ł, Sztangret M, Kusiak J., Pietrzyk M.,, Metamodel of the plane strain compression test as a replacement of FE model in the inverse analysis, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 215-227.
 32. Milenin A., Kustra P., Pietrzyk M., Model MES procesu ci±gnienia w podgrzewanych ci±gadłach drutów ze stopów Mg z uwzględnieniem procesów rekrystalizacji w skali makro, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 81, 2014, 7-10.
 33. Goł±b R., Madej Ł., Pietrzyk M., The complex computer system based on Cellular Automata method designed to support modelling of laminar cooling processes, Journal of Machine Engineering, 14, 2014, 63-73.
 34. Górecki G., Madej Ł., Pietrzyk M., Computer software tool for the design of optimal thermal cycles in the continuous annealing of DP steels, Journal of Machine Engineering, 14, 2014, 74-83.
 35. Milenin A., Kustra P., Kuziak R., Pietrzyk M., Model of residual stresses in hot-rolled sheets with taking into account relaxation process and phase transformation, Procedia Engineering 81, 2014, 108-113.
 36. Milenin A., Kustra P., Pietrzyk M., Physical and numerical modelling of wire drawing process of Mg alloys in heated dies accounting for recrystallization, Key Engineering Materials, 2014 622–623, 651–658.
 37. Madej Ł., Szyndler J., Trębacz L., Pietrzyk M., Numerical modelling of manufacturing of lightweight components - selected issues, Procedia CIRP 18, 2014, 232 – 237.
 38. Król D., Słota R., Rauch Ł., Kitowski J., Pietrzyk M., Harnessing heterogeneous computational infrastructures for studying metallurgical rolling processes, eChallenges, eds, Cunningham P., Cunningham M., International Information Management Corporation, Belfast, 2014, 1–9.
 39. Kuziak R., Zalecki W., Szeliga D., Pietrzyk M., Problem zastosowania symulacji fizycznych do identyfikacji modeli materiałów, Mechanik, 87, 2014, 634-653.
 40. Górecki G., Rauch Ł., Pietrzyk M., Kusiak J., ANN-based metamodelling with clustering of output values as an approach to robust inverse analysis, Computer Methods in Materials Science, 14, 2014, 167-179.
 41. Lechwar S., Rauch Ł., Pietrzyk M., Use of artificial intelligence in classification of mill scale defects, Steel Research International, 85, 2015, 266-277. (IF 1.027)
 42. Halder C., Bachniak D., Madej Ł., Chakraborti N., Pietrzyk M., Sensitivity analysis of the Finite Difference 2-D Cellular Automata model for phase transformation during heating, ISIJ International, 55, 2015, 285–292. (IF 1.069 – 35 pkt)
 43. Halder C., Madej Ł., Pietrzyk M., Chakraborti N., Optimization of cellular automata model for the heating of dual-phase steel by genetic algorithm and genetic programming, Materials and Manufacturing Processes, 30, 2015, 552–562. (IF 1.629 – 25 pkt)
 44. Madej Ł., Tokunaga T., Matsuura K., Ohno M., Pietrzyk M., Physical and numerical modelling of backward extrusion of Mg alloy with Al coating, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 64, 2015, 253–256. (IF 2.542 – 45 pkt)
 45. Tekkaya A.E., Allwood J.M., Bariani P.F., Bruschi S., Cao J., Gramlich S., Groche P., Hirt G., Ishikawah T., Merklein M., Misiolek W., Pietrzyk M., Shivpuri R., Yanagimoto J., Metal forming beyond shaping: predicting and setting product properties, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 64/2, 2015, 629-653. (IF 2.542 – 22.5 pkt)
 46. Kusiak J., Skóra M., Rauch Ł., Szeliga D., Pietrzyk M., Application of numerical and physical simulation to design of the best manufacturing technology for fasteners, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 455-460. (IF 0.763 – 25 pkt)
 47. Kusiak J., Sztangret Ł., Pietrzyk M., Effective strategies of metamodelling of industrial metallurgical processes, Advances in Engineering Software, 89, 2015, 90-97. (IF 1.402)
 48. Tokunaga T., Szeliga D., Matsuura K., Ohno M., Pietrzyk M., Sensitivity analysis for thickness uniformity of Al coating layer in extrusion of Mg/Al clad bar, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 80, 2015, 507-513. (IF 1.458)
 49. Szeliga D., Kuziak R., Kopp R., Smyk G., Pietrzyk M., Accounting for the inhomogeneity of deformation in identification of microstructure evolution model, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 3087-3094. (IF 0.763)
 50. Milenin A., Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Kustra P., Witek S., Pietrzyk M., Model of relaxation of residual stresses in hot-rolled strips, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 2015, 1935–1940. (IF 0.763 – 25 pkt)
 51. Madej Ł., Kuziak R., Mroczkowski M., Perzynski K., Libura W., Pietrzyk M., Development of the multi-scale model of cold rolling based on physical and numerical investigation of ferritic–pearlitic steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15, 2015, 885-896. (IF 1.793)
 52. Ambroziński M., Polak S., Gronostajski Z., Kuziak R., Chorzępa W., Pietrzyk M., Numeryczna symulacja testu zderzeniowego z uwzględnieniem umocnienia odkształceniowego w procesie wytwarzania energochłonnego elementu samochodu, Mechanik, 88, 2015, 92-96.
 53. Sitko M., Madej Ł., Pietrzyk M., Validation of cellular automata model of dynamic recrystallization, Key Engineering Materials, 651-65, 2015, 581-586.
 54. Szeliga D., Kuziak R., Pietrzyk M., Identification problem of internal variables model of material, Key Engineering Materials, 651-653, 2015, 1339-1344.
 55. Rauch R., Szeliga D., Bachniak D., Bzowski K., Słota R., Pietrzyk M., Kitowski J., Identification of multi-inclusion statistically similar representative volume element for advanced high strength steels by using data farming approach, Procedia Computer Science, 51, 2015, 924–933.
 56. Wilkus M., Polak S., Gronostajski Z., Kaszuba M., Rauch Ł., Pietrzyk M., Modelling of the die wear in the hot forging process using the Archard model, Computer Methods in Materials Science, 15, 2015, 311-321.
 57. Bachniak D., Bzowski K., Rauch Ł., Pietrzyk M., Wieloskalowe modelowanie odkształcania stali TRIP w procesie ci±gnienia prętów, Prace Naukowe – Mechanika, Oficyna Naukowa Politechniki Warszawskiej, 2015, z. 267, 13-18.
 58. Wilkus M., Rauch Ł., Polak S., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Stworzenie podstaw do budowy hybrydowego modelu zużycia narzędzi do kucia na gor±co, Prace Naukowe – Mechanika, Oficyna Naukowa Politechniki Warszawskiej, 2015, z. 267, 103–108.
 59. Milenin I., Pernach M., Pietrzyk M., Application of the control theory for modelling austenite-ferrite phase transformation in steels, Computer Methods in Materials Science, 15, 2015, 327-335.
 60. Konstantinov D., Bzowski K., A. Korchunov, Pesin A., Pietrzyk M., Multiscale modelling of ferritic-pearlitic steel deformation in rod drawing process by using statistical representation of microstructure, Computer Methods in Materials Science, 15, 2015, 336-345.
 61. Bzowski K., Rauch Ł., Kuziak R., Pietrzyk M., Wykorzystanie modelu przemian fazowych do oceny wytrzymało¶ci i odkształcalno¶ci stali DP, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 60, 2015, 762-768.
 62. Górecki G., Kuziak R., Kwiaton N., Madej Ł., Pietrzyk M., DP_builder - the computer system for the design of the continuous annealing cycles for DP steels, Computer Methods in Materials Science, 15, 2015, 2015, 394-408.
 63. Rauch Ł., Bzowski K., Bednarski K., Kuziak R., Radwański K., Pietrzyk M., Komputerowy system wspomagaj±cy projektowanie technologii walcowania blach cienkich ze stali wielofazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 67, 2015, 129-135.
 64. Rauch R., Szeliga D., Bachniak D., Bzowski K., Słota R., Pietrzyk M., Kitowski J., Identification of multi-inclusion statistically similar representative volume element for advanced high strength steels by using data farming approach, Procedia Computer Science, 51, 2015, 924–933.
 65. Milenin A., Kustra P., Byrska-Wójcik D., Pietrzyk M., Numerical prediction of fracture during manufacturing of thick wall tubes from low ductility steels in flow forming process, Computer Methods in Materials Science, 15,4, 2015, 469-480.
 66. Milenin A., Kustra P., Byrska-Wójcik D., Pietrzyk M., Physical and mathematical modeling of static recrystallization process in the wires of MgCa08 alloy after drawing in heated dies, Computer Methods in Materials Science, 15, 2015, 482-492.
 67. Pietrzyk M., Kusiak J., Szeliga D., Rauch Ł., Sztangret Ł., Górecki G., Application of metamodels to identification of metallic materials models, Advances in Materials Science and Engineering, 2016, ID 2357534, http://dx.doi.org/10.1155/2016/2357534. (IF 0.744)
 68. Smyk G., Pernach M., Pietrzyk M., Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gor±co oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniaj±ca własno¶ci termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury, Hutnik-Wiadomo¶ci Hutnicze, 82, 2015, 270-274
 69. Bzowski K., Bachniak D., Pernach M., Pietrzyk M., Sensitivity analysis of phase transformation model based on solution of diffusion equation, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 2016, 186-192. (IF 1.793)
 70. Milenin A., Kuziak R., Lech-Grega M., Chochorowski A., Witek S., Pietrzyk M., Numerical modeling and experimental identification of residual stresses in hot-rolled strips, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 2016, 125–134. (IF 1.793)
 71. Wrożyna A., Pernach M., Kuziak R., Pietrzyk M., Experimental and numerical simulations of phase transformations occurring during continuous annealing of DP steel strips, Journal of Materials Engineering and Performance, 25, 2016, 1481-1491. (IF 0.998)
 72. Rauch Ł., Chmura A., Gronostajski Z., Zwierzchowski M., Pietrzyk M., Cellular automata model for prediction of crack initiation and propagation in hot forging tools, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 2016, 437-447. (IF 1.793)
 73. Madej Ł., Sitko M., Pietrzyk M., Perceptive comparison of mean and full field dynamic recrystallization models, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 16, 2016, 569-589. (IF 1.793)
 74. Milenin A., Witek S., Kuziak R., Lech-Grega M., Chochorowski A., Pietrzyk M., Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia laminarnego na wielko¶ć naprężeń własnych w blachach walcowanych na gor±co, Hutnik-Wiadomo¶ci Hutnicze, 83, 2016, 133-140.
 75. Halder C., Sitko M., Madej Ł., Pietrzyk M., Chakraborti N., Optimised recrystallisation model using multiobjective evolutionary and genetic algorithms and k-optimality approach, Materials Science and Technology, 32, 2016, 366-374
 76. Milenin A., Rec T., Walczyk W., Pietrzyk M., Model of curvature of crankshaft blank during heat treatment, accounting for phase transformations, Steel Research International, 86, 2016, 519-528. (IF 1.118)
 77. Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Mazur A., Zalecki W., Milenin A., Pietrzyk M., Rola badań modelowych w opracowaniu technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego, Prace IMŻ, 68, 2016, 2-11.
 78. Smyk G., Pernach M., Pietrzyk M., Komputerowa symulacja sekwencji procesu walcowania na gor±co oraz kontrolowanego chłodzenia szyn uwzględniaj±ca własno¶ci termomechaniczne oraz rozwój mikrostruktury, Hutnik-Wiadomo¶ci Hutnicze, 83, 2016, 270-274.
 79. Perzyński K., Madej Ł., Szajding A., Raga K., Kubiak K., Niechajowicz A., Ja¶kiewicz K., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Numerical model of heat treatment of gear rings used in airplanes, Journal of Machine Engineering, 16, 2016, 18-26.
 80. Rauch Ł., Górecki G., Pietrzyk M., Hybrid computer system for identification of metallic material models on the basis of laboratory experiments, Computer Science, 17, 2016, 123-142.
 81. Halder C., Karmakar A., Hasan S.M., Chakrabarti D., Pietrzyk M., Chakraborti N., Effect of carbon distribution during the microstructure evolution of Dual Phase Steels studied using Cellular Automata, Genetic Algorithms and experimental strategies, Metallurgical and Materials Transactions A, 2016, DOI: 10.1007/s11661-016-3725-y. (IF 1.749)
 82. Madej Ł., Ambrozinski M., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Digital material representation concept applied to investigation of local inhomogeneities during manufacturing of magnesium components for automotive applications, International Journal of Materials Research, 107, 2016 przyjęty do druku. (IF 0.687)
 83. Bachniak D., Rauch Ł., Król D., Liput J., Słota R., Kitowski J., Pietrzyk M., Sensitivity analysis on HPC systems with Scalarm platform, Concurrency and Computation: Practice and Experience, 2016, DOI: 10.1002/cpe.4025.

Conference proceedings (2013-2016)

 1. Pietrzyk M., Ambroziński M., Bzowski K., Rauch Ł., Kusiak J., Problem efficiency of computer aided design of metal forming production cycle, XXXII Verformungskundliches Kolloquium, Planneralm, 2013, 69-76.
 2. Rauch Ł., Pietrzyk M., Improvement of efficiency of multiscale modelling by application of statistical representation of microstructure, Proc. MEFORM 2013, Freiberg, 2013, 157-166.
 3. Milenin A., Pietrzyk M., Kuziak R., Mathematical model of residual stresses in hot-rolled strips for laser cutting, Proc. Conf. ROLLING 2013, Venice, 2013, CD ROM.
 4. Ambroziński M., Bzowski K., Mirek M., Rauch Ł., Pietrzyk M., Modelling of stamping of dp steel automotive part accounting for the effect of hard components in the microstructure, Proc. 11th Conf. NUMIFORM, AIP Publishing, Shenyang, 2013, 183-191.
 5. Szeliga D., Sztangret Ł., Kusiak J., Pietrzyk M., Optimization as a support for design of hot rolling technology of dual phase steel strips, Proc. 11th Conf. NUMIFORM, AIP Publishing, Shenyang, 2013, 718-724.
 6. Pietrzyk M., Górecki G., Sztangret Ł., Kusiak J., Metamodelling in Metal Forming – fashion or method, XXXIII Verformungskundliches Kolloquium, ed., Buchmayr B., Zauchensee, 2014, 69-76.
 7. Milenin A., Rec T., Walczyk W., Żurek W., Pietrzyk M., Numerical modelling of manufacturing of crank sfafts, Proc. OMD 2014, Moscow, vol. 2, 160-164.
 8. Pietrzyk M., Górecki G., Sztangret Ł., Kusiak J., Metamodelling in Metal Forming – fashion or method, XXXIII Verformungskundliches Kolloquium, ed., Buchmayr B., Zauchensee, 2014, 69-76.
 9. Milenin A., Rec T., Walczyk W., Żurek W., Pietrzyk M., Numerical modelling of manufacturing of crank sfafts, Proc. OMD 2014, Moscow, vol. 2, 160-164.
 10. Milenin A., Kuziak R., Lech-Grega M., ChochorowskiA., PietrzykM., Numerical modeling and industrial testing of residual stresses in hot-rolled sheets, Proc. Conf. AutoMetForm, Freiberg, 2014, 67-71.
 11. Ambroziński M., Madej Ł., Gronostajski Z., Pietrzyk M., Multi scale modelling as a support of design of manufacturing of automotive part made of magnesium alloy, Proc. Conf. AutoMetForm, Freiberg, 2014, 88-91.
 12. Kusiak J., Rauch Ł., Pietrzyk M., Holistic approach to optimal design of technology of materials processing, Proc. XXXIV Verformungskundliches Kolloquium, ed., Buchmayr B., Zauchensee, 2015, 56-66.
 13. Pernach M., Bzowski K., Milenin I., Kuziak R., Pietrzyk, New trends in efficient modelling of phase transformations, Proc. Conf. METAL, Brno, 2015 (e-book).
 14. Milenin A., Kuziak R., Pietrzyk M., Accounting for phase transformations in modelling stresses occurring during laminar cooling and coiling of steel strips, Proc. Conf. METAL, Brno, 2015 (e-book).
 15. Rauch Ł., Pernach M., Kusiak J., Pietrzyk M., Simulations and optimization of manufacturing of automotive parts, Proc. Conf. SimulTech, INSTICC, Colmar, 2015, 183-191 (e-book).
 16. Milenin A., Milenin I., Pernach M., Kuziak R., Pietrzyk M., Selection of the best phase transformation model for simulation stresses occurring during laminar cooling and coiling of steel strips, Proc. Conf. SteelSim, Bardolino, 2015, (e-book)
 17. Rauch Ł., Wilkus M., Kusiak J., Pietrzyk M., Computer system for optimization of the forging process, Proc. 35th Conf. SENAFOR, Porto Alegre, 2015 (e-book).
 18. Madej L., Kwiaton N., Kuziak R., Sitko M., Pietrzyk M., Physical and numerical simulation of cold rolling and heating during continuous annealing of DP steel strips, in: Materials Science Forum, Production and further processing of flat products, eds, Kawalla R., Ullmann M., Neh K., Trans Tech Publications, 2016, 146-151.
 19. Kwiaton N., Kuziak R., Pietrzyk M., Comparison of Numerical Simulation and Experiment for the Microstructure Development of a Cold-rolled Multiphase Steel during Annealing, in: Materials Science Forum, Production and further processing of flat products, eds, Kawalla R., Ullmann M., Neh K., Trans Tech Publications, 2016, 167-173.
 20. Pietrzyk M., Kania Z., Kuziak R., Rauch Ł., Kusiak J., A simple model for prediction of retained austenite in steel rods after hot rolling and controlled cooling, Proc. XXXV Verformungskundliches Kolloquium, ed., Buchmayr B., Zauchensee, 2016, 56-66.
 21. Król D., Rauch Ł., Słota R., Bzowski K., Kitowski J., Pietrzyk M., Model-based approach to study hot rolling mills with data farming, Proc. 30th European Conference on Modelling and Simulation ECMS, eds, Claus T., Herrmann F., Manitz M., Rose O., Regensburg, 2016 (e-book).
 22. Rauch Ł., Bachniak D., Pietrzyk M., Kuziak R., Wrożyna A., Radwański K., Development of the best strategy to identify models used in simulation of manufacturing of AHSS car body parts, Proc. 5th Int Conf. Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry AutoMetForm, ed., Gronostajski Z., Wrocław, 2016, 165-174.
 23. Rauch Ł., Bzowski K., Górecki G., Pietrzyk M., Computer aided design of manufacturing chain technology for auto-motive parts made of multi-phase steels, Proc. 5th Int Conf. Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry AutoMetForm, ed., Gronostajski Z., Wrocław, 2016, 175-183.
 24. Rauch Ł., Górecki G., Pietrzyk M., Macioł P., Metamodelling with artificial neural networks by using high performance computing infrastructures, Proc. ESAFORM 2016, AIP Conference Proceedings 1769, 060012 (2016); doi: 10.1063/1.4963448.

| Powrót | Pocz±tek strony |