Partnerzy ZSMGG

BUDOKOP

DSI

MIKROPAL

Geobrugg
Organizatorzy

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Polski Komitet Geotechniki

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe

Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał

PATRONAT MEDIALNY
Wydawnictwo inżynieria                 Portal inżunieria.com                Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne          Portal Budownictwo Inżynieryjne          Wydawnictwo NBI Media

Trybuna Górnicza          Kruszywa          Mosty

Drogowo-mostowy                                    

Copyright © Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH 2023
Realizacja: DW