Partnerzy ZSMGG

BUDOKOP

DSI Underground

Mikropal Sp. z o.o.

Geobrugg


Zapraszamy do współpracy

Organizatorzy

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH Kraków

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze

Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

Polski Komitet Geotechniki

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe

Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał

PATRONAT MEDIALNY

<
Wydawnictwo inżynieria                 Portal inżunieria.com                Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne          Portal Budownictwo Inżynieryjne          Wydawnictwo NBI Media

Trybuna Górnicza          Kruszywa          Mosty

Inżynieria Górnicza                                    

Copyright © Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH 2019
Realizacja: DW