Nazywam się Dorota Żuchowska -Skiba i pracuję w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Moje zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze Disability Studies – szczególnie  w subdyscyplinie, jaką jest socjologia niepełnosprawności.

W swoich badaniach, artykułach oraz książkach podejmuję tematykę:

  1. tożsamości osób i grup marginaliozwanych – zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami;
  2. procesów emancypacji i walki o równe prawa osób z niepełnosprawnościami;
  3. wykluczenia cyfrowego i dostępności ;
  4. potencjału emancypacyjnego nowych technologii oraz technologii asystujących.

Tematy te wyznaczają podstawowe kierunki moich zainteresowań badawczych. Interesują mnie bowiem kwestie związne z konstuowaniem tożsamości przez grupy i jednostki wykluczone oraz roli nowoczesnych technologii informatyczno – medialnych w procesie włączania do społeczeństwa na równych prawach  osób z niepełnosprawnościami.

Moje zainteresowania badawcze przekładają się na aktywny udział w Sekcji PTS Sekcji Niepełnosprawności.

Zapraszam do współpracy.