TERMINARZ

Zgłoszenie udziału i przesyłanie abstraktów:
do 30 kwietnia 2015 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 7 maja 2015 r.

Termin płatności wpisowego:
do 12 maja 2015 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy