KONTAKT
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.:  12 617 41 13, 
       12 617 47 68,
       12 617 47 67
       604 967 320

fax.: 12 617 20 59

e-mail: budownictwo@agh.edu.plORGANIZATORZY

AGHPKFundacja

IPB

 Program ramowy Konferencji26 VI 2014 CZWARTEK
13.00Obiad dla uczestników konferencji (Hotel Kazimierz)
14.00Rejestracja uczestników (hol główny budynku A4 - AGH)
14.45 – 15.30
 
Uroczyste otwarcie Konferencji i powitanie gości (sala 3 w budynku A4 - AGH)
15.45 – 17.00
 
Sesja I: Przygotowanie procesu inwestycyjnego w budownictwie (sala 3 w budynku A4 - AGH)
15.45 – 17.00 Sesja II: Realizacja robót budowlanych (sala 15 w budynku A4 - AGH)
17.00 – 17.15Przerwa kawowa
17.15 – 18.45
 
Sesja III: Nowoczesne technologie i materiały w budownictwie I, wykłady sponsorów KNAUF, MAPEI (sala 3 w budynku A4 - AGH
20.00Uroczysta kolacja (Hotel Kazimierz)


27 VI 2014 PIĄTEK
7.30 – 9.30Śniadanie (Hotel Kazimierz)
8.00 – 13.00Wycieczki (Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce)
13.30Obiad
14.30 – 15.55
 
Sesja IV: Zebranie Sekcji Inżynieria Procesów Budowlanych KILiW PAN, wykłady sponsorów PERI, FAKRO (Hotel Kazimierz)
15.55 – 16.10Przerwa kawowa
16.10 – 17.05
 
Sesja V: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych (Hotel Kazimierz)
17.05 – 17.20Przerwa kawowa
17.20 – 18.20
 
Sesja VI: Zarzadzanie informacja i kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego (Hotel Kazimierz)
18.30Kolacja (Hotel Kazimierz)
20.00Zwiedzanie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie

28 VI 2014 SOBOTA
7.30 – 9.00Śniadanie (Hotel Kazimierz)
10.00 – 11.30
 
Sesja VII: Problemy planowania przebiegu przedsięwzięć budowlanych (sala 1 w budynku „Działowni” na terenie PK)
10.00 – 11.30
 
 
Sesja VIII: Nowoczesne technologie i materiały w budownictwie II/ Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia (sala 2 w budynku „Działowni” na terenie PK)
11.30 – 11.45Przerwa kawowa
11.45 – 12.30
 
Uroczyste zakończenie Konferencji (Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, główny budynek PK)
13.00Obiad (galeria GIL Politechniki Krakowskiej, w dziedzińcu PK)


pdf szczegółowy program Konferencji

W trakcie obrad prezentowane będą wybrane referaty oznaczone w harmonogramie szczegółowym jedną gwiazdką. Informujemy, że czas wystąpienia nie może przekroczyć 10 minut. W każdym bloku przewidziana jest dyskusja nad wszystkim referatami przypisanymi do danej sesji (zarówno wygłaszanymi jak i nie wygłaszanymi).