IV Warsztaty geologii inżynierskiej

9-10 czerwca 2022 r. w murach Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie już po raz czwarty odbyły się Warsztaty Geologii Inżynierskiej, których Organizatorem była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 200 reprezentantów stron: Zamawiającej, Wykonawców, Projektantów oraz przedstawicieli Instytucji naukowo – badawczych. Tym samym Warsztaty Geologii Inżynierskiej były świetną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską.

Pierwszy dzień Wydarzenia stanowiła sesja audytoryjna, podczas której wygłoszono 6 referatów, dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy Zamawiającym a Projektantem i Wykonawcą, realizującymi inwestycje liniowe. Przedstawiciele instytucji takich jak: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad omówili wymagania Zamawiającego w świetle Wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe. W sesji II wystąpienia dotyczyły kwestii wymagań Zamawiającego z perspektywy Wykonawcy badań podłoża gruntowego oraz oczekiwań Projektanta inwestycji liniowych. W ostatniej części sesji audytoryjnej miał miejsce Ekspercki Panel Dyskusyjny, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk w procesie inwestycyjnym.

Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, podczas której Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech rodzajów warsztatów. Ich tematyka koncentrowała się wokół: 

  • wierceń geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych (Prowadzący: przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego oraz przedstawiciele firmy GEOMAX i GEOCORE),
  • sondowań CPTU/SCPTU/DMT (Prowadzący: przedstawiciele firmy BAARS),
  • metodyki poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych (Prowadzący: przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej).

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.wgi.agh.edu.pl oraz na profilu na FB: Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Tam wkrótce pojawi się foto- oraz wideorelacja z Wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.