Antoni Ligęza - home page

(permanently under construction)


   Contact

   Dydaktyka

   Wykłady

   Research


Bazy danych

Materiały pomocnicze do wykładów

NOWE pozycje literatury (.doc)

Wykaz literatury (.doc)

Uwaga!

 • Załączone materiały stanowią jedynie ilustrację do wykładu; w żadnym przypadku nie jest to samodzielny i kompletny podręcznik baz danych.
 • Załączone materiały są wersją roboczą; zawierają (niestety!) błędy - niektóre z nich wskazane będą na wykładzie i sukcesywnie eliminowane.
 • Prezentowany materiał jest użytkowany w różnym zakresie na wykładach z Baz Danych w AGH/Kraków, PWSZ/Tarnów i WSIZ/Rzeszów, na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w wymiarach godzinowych od 16 do 60. Dla każdego wykładu wybór materiału jest dokonywany indywidualnie, zależnie od programu.
 • Prezentowane materiały są objęte prawem autorskim; mogą być wykorzystane jedynie przez studentów w celach dydaktycznych.

Bazy danych - wykłady (wersja 2000-2003)

 • Wykład 1: Bazy danych i systemy zarządzania bazami - wprowadzenie do problematyki baz danych. (.PS, .PDF)
 • Wykład 2: Matematyczne podstawy Relacyjnych Baz Danych. (.PS, .PDF)
 • Wykład 3: Relacyjny Model Danych. (.PS, .PDF)
 • Wykład 4: Operacje algebraiczne w Relacyjnych Bazach Danych. Część I. (.PS, .PDF)
 • Wykład 5: Operacje algebraiczne w Relacyjnych Bazach Danych. Część II. (.PS, .PDF)
 • Wykład 6: Elementy języka SQL. Część I. (.PS, .PDF)
 • Wykład 7: Elementy języka SQL. Część II. (.PS, .PDF)

Bazy danych - wykłady (wersja 2004-2006)

 • Wykład 1: Bazy danych i systemy zarządzania bazami - wprowadzenie do problematyki baz danych. (.PS, .PDF)
 • Wykład 2: Matematyczne podstawy relacyjnych baz danych. (.PS, .PDF)
 • Wykład 3: Relacyjny model danych (Cz. I). (.PS, .PDF)
 • Wykład 4: Relacyjny model danych (Cz. II). (.PS, .PDF)
 • Wykład 5: Operacje algebraiczne (Cz. I). (.PS, .PDF)
 • Wykład 6: Operacje algebraiczne (Cz. I). (.PS, .PDF)
 • Wykład 7: Podstawy jezyka SQL (Cz. I). (.PS, .PDF)
 • Wykład 8: Podstawy jezyka SQL (Cz. II). (.PS, .PDF)
 • Wykład 9: Podstawy jezyka SQL (Cz. III). (.PS, .PDF)
 • Wykład 11: Zależności funkcyjne i normalizacja. (.PS, .PDF)
 • Wykład 12: Wprowadzenie do projektowania. (.PS, .PDF)
 • Wykład 13: Projektowanie i implementacja baz danych: DDL. (.PS, .PDF)
 • Wykład 14: Operatory, funkcje, agregacja: DML i DQL. (.PS, .PDF)

PROJEKTY Z BAZ DANYCH: Zasady projektowania baz danych

Szkic etapów projektowania baz danych w oparciu o podejście strukturalne: [.pdf]

Szkic procedury projektowania baz danych w oparciu o podejście strukturalne (poprzednia wersja): [.doc]

Bazy danych - ćwiczenia

 1. Ćwiczenie 1: (.doc);
 2. Ćwiczenie 2: (.doc);
 3. Ćwiczenie 3: (.doc);
 4. Ćwiczenie 4: (.doc);
 5. Ćwiczenie 5: (.doc);
 6. Ćwiczenie 6: (.doc);
 7. Ćwiczenie 7: (.doc);
 8. Ćwiczenie 8: (.doc);

Metody Inżynierii Wiedzy

 • Wykład 1: Wprowadzenie. Problemy Inżynierii Wiedzy i klasyfikacja podejść (.pdf)
 • Wykład 2: Elementy logiki. Patrz dalej.
 • Wykład 3: Elementy logiki. Język programowania Prolog (.pdf)


Elementy logiki dla informatyków (wersja 2002)

 • Wykład 1: Elementy matematyki dyskretnej. (.PS)
 • Wykład 2: Elementy logiki. Rachunek zdań. (.PS)
 • Wykład 3: Elementy logiki. Algebra Boole'a. Analiza i sysnteza układów logicznych. (.PS)