Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


med:lab_3

Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 3

Zbiory danych

  • egzamin-cpp.csv Zbiór zawiera oceny studentów: zaliczenie z języka C, zaliczenie z języka C++ (I termin) oraz wyniki egzaminu z C++ (I termin)
  • egzamin-cpp-train.csv około 50% zbioru egzamin-cpp.csv (stratyfikowane)
  • egzamin-cpp-test.csv pozostałe 50% z zamazaną informacją o wynikach
  • grid.arff Wszystkie wariacje ocen

Weka

Uwaga :!: Należy uruchomić Weka korzystając z maszyny wirtualnej 1.7 z dystrybucji Oracle, a nie OpenJDK

/usr/local/java-7-oracle/jre1.7.0_79/bin/java -jar /usr/local/weka/weka.jar

Konwersja plików

  java -cp /usr/local/weka/weka.jar weka.core.converters.CSVLoader egzamin-cpp.csv -F ";" -S 1 -D 3 -format "yyyy-mm-dd" 
med/lab_3.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/21 przez pszwed

Narzędzia strony