Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 3

Zbiory danych

  • egzamin-cpp.csv Zbiór zawiera oceny studentów: zaliczenie z języka C, zaliczenie z języka C++ (I termin) oraz wyniki egzaminu z C++ (I termin)
  • egzamin-cpp-train.csv około 50% zbioru egzamin-cpp.csv (stratyfikowane)
  • egzamin-cpp-test.csv pozostałe 50% z zamazaną informacją o wynikach
  • grid.arff Wszystkie wariacje ocen

Weka

Konwersja plików

  java -cp /opt/weka/weka.jar weka.core.converters.CSVLoader egzamin-cpp.csv ...
med/lab_3.txt · Last modified: 2018/04/16 15:16 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0