Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 4

Zbiory danych

Archiwum ZIP zawierające zbiory danych Każdy ze zbiorów reprezentuje grupę dokumentów złożonych z n (n=10,5,3,1) zdań wybranych z pięciu powieści należących do kanonu polskiej literatury klasycznej.

Weka

  • Uwaga :!: Należy uruchomić Weka korzystając z maszyny wirtualnej 1.7 z dystrybucji Oracle, a nie OpenJDK
/usr/local/java-7-oracle/jre1.7.0_79/bin/java -jar /usr/local/weka/weka.jar
  • Aby włączyć przetwarzanie plików ARFF formacie UTF-8, w wywołaniu należy użyć opcji:

-Dfile.encoding=utf-8

  • Pożądane jest także zwiększenie pamięci VM:

-Xmx2048M

med/lab_4.txt · Last modified: 2016/12/05 08:59 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0