Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


programowanie_obiektowe

Programowanie obiektowe

Tekst wykładów

Egzaminy

Uprzejmie informuję, że do egzaminu można podejść bez uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

 • Po pierwsze nie jestem w stanie efektywnie sprawdzić, czy ktoś ma zaliczenie, zwłaszcza przy kapryśnym funkcjonowaniu wirtualnego dziekanatu
 • Po drugie, i tak pozytywna ocena końcowa może być wystawiona pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i egzaminu

Zasady

 • Egzamin organizowany jest w formie testu jednokrotnego wyboru (ale są pytania typu: Które stwierdzenie jest nieprawdziwe…)
 • Do wyboru jest jedna z czterech odpowiedzi.
 • Wartość oczekiwana testu wynosi 0. Stąd:
  • Za poprawną odpowiedź przydzielany jest 1 pkt
  • Za niepoprawną -1/3 pkt
  • Za brak odpowiedzi 0 pkt
 • Test obejmuje 36 pytań.
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i pomocy, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego.

Terminy

 • Termin 0: 24.01.2017 wtorek, C2 224 godz. 18.00-19.30
  1. Negatywna ocena z 0 terminu jest ignorowana
  2. Pozytywna ocena z 0 terminu nie będzie brana pod uwagę, jeśli ktoś przystąpi do terminu pierwszego.
  3. Przed pierwszym terminem proszę o przesłanie liczby osób, które zdały egzamin w terminie 0, ale zdecydują się przystąpić jeszcze raz do egzaminu
 • Termin 1: 31.01.2017 wtorek, C2 224 15.00 - 17.00
  • W przypadku pozostałych osób zostaną przepisane wyniki terminu 0
 • Termin 2: 07.02.2017, wtorek, C2 429 13.00 Termin został przeniesiony na wtorek na prośbę uczestników egzaminu.
 • Termin 3: 15.02.2017 środa, C2 429 13.00-15.00

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około (1-k) ocena z egzaminu i k z zaliczenia).

programowanie_obiektowe.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/03 przez pszwed

Narzędzia strony