Programowanie obiektowe

Tekst wykładów

Laboratoria

Kolokwia i sprawdziany

Repozytoria git

Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako plik PDF lub csv. Obie listy są zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów).

Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć.

Proszę o nabycie pewnej sprawności technicznej przy korzystaniu z repozytorium, ponieważ będziecie Państwo przekazywali kod:

 • podczas kartkówek (10-15 min na napisanie jednej funkcji uzupełniającej realizowane wcześniej zadania)
 • kolokwium

Jeśli przesyłanie plików nie zadziała - konieczne będzie przepisywanie kodu na kartkę :-(

Inicjalizacja lokalnego repozytorium i połączenie z repozytorium zdalnym

Wykonaj następujące kroki w oknie terminala:

 1. przejdź do katalogu programowania obiektowego (katalog nadrzędny ponad Lab1, Lab2,…) - użyj komendy cd <programowanie-obiektowe>
 2. git init (zainicjuje repozytorium w bieżącym katalogu)
 3. git add * (doda pliki i foldery znajdujące w w bieżącym katalogu i podkatalogach)
 4. git commit -m „jakiś komunikat z krótkim opisem dodanych plików” (pliki zostaną umieszczone w lokalnym repozytorium, czyli trafią w skompresowanej postaci do podkatalogu .git
 5. git remote add origin <nazwa-twojego-repozytorium>
 6. git push origin master (Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła; w zależności od konfiguracji może być ono zapamiętane lokalnie. Następnie pliki powinny być przekazane na serwer.)

Przekazywanie plików

Od tego czasu będziesz mógł przekazywać pliki do repozytorium wykonując trzy polecenia:

 1. git add *
 2. git commit -m „komunikat”
 3. git push origin master

Alternatywnie, można przekazywać pliki z poziomu IntelliJ (lub Netbeans) za pomocą opcji VCS (Team) → Commit changes. Być może trzeba będzie potwierdzić, że katalog nadrzędny <programowanie-obiektowe> jest objęty kontrolą wersji (komunikat VCS root detected).

Tworzenie kopii lokalnej repozytorium

Aby pobrać pliki z repozytorium na lokalny komputer (np. domowy) użyj komendy
git clone <nazwa-twojego-repozytorium> [opcjonalnie:katalog]

Pobieranie plików ze zdalnego repozytorium

Po zalogowaniu się na komputerze w laboratorium użyj komendy: git pull origin master, aby uaktualnić lokalne pliki (pobrać zmiany z repozytorium). To samo można wykonać z poziomu IDE: VCS (Team) → Remote → Pull

Egzaminy

Uprzejmie informuję, że do egzaminu można podejść bez uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

 • Po pierwsze nie jestem w stanie efektywnie sprawdzić, czy ktoś ma zaliczenie, zwłaszcza przy kapryśnym funkcjonowaniu wirtualnego dziekanatu
 • Po drugie, i tak pozytywna ocena końcowa może być wystawiona pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i egzaminu

Zasady

 • Egzamin organizowany jest w formie testu jednokrotnego wyboru (ale są pytania typu: Które stwierdzenie jest nieprawdziwe…)
 • Do wyboru jest jedna z czterech odpowiedzi.
 • Wartość oczekiwana testu wynosi 0. Stąd:
  • Za poprawną odpowiedź przydzielany jest 1 pkt
  • Za niepoprawną -1/3 pkt
  • Za brak odpowiedzi 0 pkt
 • Test obejmuje 36 pytań.
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i pomocy, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego.

Terminy

 • I termin: 2.02, 15:00-17:00, s. B1/121
 • II termin: 9.02, 15:00-17:00, s. B1/121
 • III termin: 16.02, 14:00-16:00, s. B1/121.

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około (1-k) ocena z egzaminu i k z zaliczenia).

programowanie_obiektowe.txt · ostatnio zmienione: 2018/01/17 17:43 przez pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0