Polska Wyprawa Naukowa do Peru

 

Polska Wyprawa Naukowa do Peru (PWNP) prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w Kanionie Colca i Dolinie Wulkanów.  Kierownikiem projektu jest prof.dr hab.inż. Andrzej Paulo.

Kanion Colca dzięki odkryciu przez studentów z klubu Bystrze (przy AGH) w 1981 roku stał się drugim, po Machu Picchu, najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem w Peru. Bogate dziedzictwo kulturalne i smutna historia kresu imperium Inków ściąga stale rosnące rzesze turystów. Turystyka jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki kraju.

Zadaniem PWNP jest przygotowanie naukowych podstaw dla projektu Parku Narodowego Kanion Colca i Dolina Wulkanów. Wyniki badań są przekazywane ośrodkom naukowym i służbom ochrony przyrody w Peru a także są przedmiotem licznych publikacji.

Miło nam donieść, że Kapituła Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców w Krakowie przyznała prof.Andrzejowi Paulo nominację na pomnikow Dąb. Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 10 października o godz. 12 w Alei przy ul. Lema. Czujemy się wraz z Nominowanym niezwykle wyróżnieni i obiecujemy pracować jeszcze wydajniej przy eksploracji Kanionu Colca i Doliny Wulkanów.