Strona głowna AGH
Projekty


Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji "Ciągłe Odlewanie Stali" ISBN 83-918284-4-1, Technologia, Modelowanie, Wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków, Krynica, 16-18 czerwiec 2004 - dr hab. inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych.

1. prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, dr inż. Krzysztof Zieliński, dr inż. Marek Rzeszowski - członkostwo w Akademicko-Gospodarczym Stowarzyszeniu Hutnictwa,
2. dr Andrzej Sadowski - sekretarz Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Metalurgii PAN
3. prof. dr hab. inż. Andrzej. Łędzki - członek Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych IV Oddział PAN
4. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH - członek Polskiego Komitetu Elektrotermii.
5. dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH - członkostwo w VDEh (Verein Deutsche Eisenhuttenleute)
6. dr hab inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH- członek Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych, Komitetu Metalurgii PAN-
7. dr hab inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH- członek Komisji Metalurgia - Odlewnictwo Oddział Kraków PAN
8. dr hab inż. Jan Wypartowicz, prof. AGH- członek Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych - Sekcja Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Umiejętności.

Pracownicy


Skład osobowy Katedry

Studenci


Sprawy studenckie

Plany


Aktualne plany zajęc

Publikacje


Najważniejsze publikacje

Laboratoria


Laboratoria i aparatura naukowo - badawcza

Galeria


Galeria zdjęć

Projekty


Projekty badawcze

Linki


Ciekawe linki