Aktualności

W roku 2011 Instytut Technologii Materiałów Polimerowych i Barwników Politechniki Łódzkiej wzbogacił swoje laboratoria o: Aparat NanoTest 600 (Micromaterials Ltd.) do badania właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej materiałów techniką nanoindentacji w zakresie od 50 nm do 4500 nm. W zestawie są przystawki do badania próbek w podwyższonej temperaturze. Próbki można ogrzewać na stoliku, w zależności od temperatury stosuje się przystawkę z wgłębnikiem diamentowym (do 500 °C) lub przystawkę z wgłębnikiem z azotku boru (BN) (do 750 °C)

NanoTest 600 NanoTest 600 Micromaterials Ltd. do badania właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej materiałów techniką nanoindentacji w zakresie od 50 nm do 4500 nm.

W roku 2009 środki projektu umożliwły rozbudowanie aparatury posiadanej przez WIMiC AGH o możliwość pomiaru pomiar potencjału dzeta w środowiskach niewodnych oraz możliwość automatycznej kontroli i płynnej zmiany pH zawiesin w trakcie pomiarów wielkości cząstek.

Pozwoliło to precyzyjniejszą charakterystykę właściwości proszków ceramicznych wykorzystywanych jako składniki kompozytu.

Przystawka do pomiaru potencjału dzeta Urządzenie do automatycznej kontroli i płynnej zmiany pH zawiesin w trakcie pomiarów wielkości cząstek
oraz
Przystawka umożliwiająca pomiar potencjału dzeta w środowisku niewodnym