Zamówienia

 1. 19.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektu POIG.01.03.01-00-067/08 Zamówienie do pobrania.
 2. 16.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia badań reologicznych próbek prototypowych kompozytów ceramizujących, w celu określenia własności przetwórczych oraz optymalnych warunków formowania. Badania powinny obejmować:
  • oznaczenie wytłaczalności mieszanek według wytycznych zawartych w normie ASTM D2230-88,
  • ocenę przebiegu wulkanizacji mieszanek.
  Zamówienie do pobrania.
 3. 16.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia badań kalorymetrycznych 10 próbek prototypowych kompozytów ceramizujących w celu określenia szybkości wydzielania ciepła (HRR) podczas spalania materiałów w funkcji czasu i temperatury w przedziale temperatur 100-800°C. Zamówienie do pobrania.
 4. 16.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla wyprodukowania 130 kilogramów mieszanki silikonowej, o składzie wg prototypowej receptury, przeznaczonej do badań reologicznych, oraz odporności ogniowej, starzenia termicznego i właściwości elektrycznych. Zamówienie do pobrania.
 5. 16.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla edycji i druku książki podsumowującej naukowe osiągnięcia realizacji projektu. Parametry książki: Format B-5; druk w kolorze, papier kredowy, twarda oprawa, ilość egzemplarzy 100 sztuk, objętość 7 arkuszy wydawniczych. Zamówienie do pobrania.
 6. 12.04.2012. Konsorcjum realizujące projekt POIG – „Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych” poszukuje wykonawcy dla zbadania sytuacji prawnej rozwiazań pt.
  1. Zastosowanie układów hybrydowych MgO·SiO2/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany w charakterze promotorów ceramizacji w kompozytach silikonowych na osłony przewodów elektrycznych”;
  2. Sposób wytwarzania kompozytów silikonowych ulegających ceramizacji w czasie pożaru”.
  Zamówienie do pobrania.
 7. 21.03.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla badania odporności na starzenie cieplne w temperaturze 135 i 200°C prototypowych silikonowych kompozytów ceramizujących, zawierających metylowinylotrietoksysilan i nanotlenek tytanu, w czterech wariantach materiałowych. Zamówienie do pobrania.
 8. 21.02.2012. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonywanie zadań specjalisty ds. administracyjnych oraz specjalisty ds. finansowych (UDA-POIG.01.03.01-00-067/08-02) - Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych Specyfikacja do pobrania.
 9. 10.02.2012. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na stanowisko koordynatora końcowych prac dot. Projektu - Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych - UDA-POIG.01.03.01-00-067/08-03 - ZP/0104/2012 Specyfikacja do pobrania.
 10. 24.01.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla ekspertyzy dotyczącej weryfikacji założeń technologicznych do produkcji silikonowych kompozytów ceramizujących, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania procesu mielenia krajowych, niskoprzetworzonych surowców dla części mineralnej kompozytów. Zamówienie do pobrania.
 11. 16.01.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia konserwacji prasy wulkanizacyjnej typ PH-2 PW-90 nr inwetaryzacyjny 50300/550056, znajdującej się w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, która będzie obejmowała układ elektryczny, mechaniczny i hydrauliczny. Zamówienie do pobrania.
 12. 11.01.2012. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla wykonania badań starzeniowych prototypowych materiałów kompozytowych na osłony przewodów elektrycznych w temperaturach 135 i 200°C z powierzonych próbek. Zamówienie do pobrania.
 13. 15.12.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla analizy mikrostrukturalnej za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej prototypowych kompozytów ceramizujących po próbach ogniowych. Zapytanie dotyczy ceny łącznej za analizę 12 próbek. Zamówienie do pobrania.
 14. 15.12.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla zaprojektowania i wykonania prototypowego urządzenia do badania integralności obwodu elektrycznego. Zamówienie do pobrania.
 15. 24.11.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla wykonania konserwacji i kalibracji 3 wag laboratoryjnych typu WA-31 (1 szt.) i WA-33 (2 szt.) w laboratorium proszków ceramicznych w Krakowie. Zamówienie do pobrania.
 16. 21.11.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla analiz morfologii ceramizujących 10 próbek kompozytów silikonowych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z wykorzystaniem FIB. Zamówienie do pobrania.
 17. 14.11.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla wyprodukowania 130 kilogramów mieszanki silikonowej, o składzie wg prototypowej receptury, przeznaczonej do badań wytłaczalności oraz odporności ogniowej, starzenia termicznego i właściwości elektrycznych kabli elektrycznych. Zamówienie do pobrania.
 18. 3.11.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia badań kalorymetrycznych 10 próbek prototypowych kompozytów ceramizujących w celu określenia szybkości wydzielania ciepła (wsp. HRR) i temperatury zapłonu. Zamówienie do pobrania.
 19. 31.10.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla przeprowadzenia badania wytłaczalności osłony kabla z prototypowych mieszanek kompozytowych i zbadania jej właściwości elektrycznych w komorze ogniowej. Zamówienie do pobrania.
 20. 19.10.2011. Konsorcjum realizujące projekt poszukuje wykonawcy dla wyprodukowania 130 kilogramów mieszanki silikonowej, o składzie wg prototypowej receptury, przeznaczonej do badań wytłaczalności oraz odporności ogniowej i właściwości elektrycznych kabli elektrycznych. Zamówienie do pobrania.